Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
idCAT, Identitat Digital

Descripció

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, per exemple:

• Obtenir l'informe de vida laboral de la Seguretat Social
• Obtenir el certificat d'antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia
• Presentar la declaració de la Renda a l'Agència Tributària (AEAT)
• Accedir a diferents carpetes ciutadanes
Etc.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

Qualsevol ciutadà.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits i documentació que cal aportar

• Tenir 18 anys o més
Aportar un dels següents documents identificatius originals en estat vigent:
• DNI (de qualsevol dels països membres de l’acord Schengen),
• NIF
• NIE
• Passaport
• Si es tracta d’un NIE sense fotografia, haurà d’aportar, addicionalment, un altre document oficial amb una fotografia, per tal de comprovar la correspondència entre la persona titular del document i la persona sol·licitant, és a dir, per garantir que és el ciutadà en qüestió qui s’ha personat a l’entitat de registre.
• Disposar d’una adreça de correu electrònic.

Només s’accepten els documents enumerats en el llistat anterior.

Tingues en compte que:

Les “Dades del certificat” han de ser iguals que al teu document identificatiu.
No és necessari que les “Dades de contacte” siguin iguals que al teu document identificatiu.
No és obligatori indicar el telèfon.
Les “Dades de seguretat” serveixen per tal que puguis suspendre el certificat en cas que sigui necessari.

Segons estableix La Llei de Signatura Electrònica, per obtenir un certificat reconegut (com és l’idCAT) és necessària la presència física del titular a una oficina d’emissió del certificat.

En el cas de l’idCAT, totes les Entitats de Registre idCAT estan en territori català. La pròpia llei estableix que l’únic cas en què es pot delegar l’obtenció de l’idCAT, és quan l’usuari fa una sol·licitud i aquesta és validada notarialment.

Fora d’aquest cas, no és possible l’emissió de l’idCAT sense acudir presencialment a una Entitat de Registre idCAT.

Hi ha dues formes d'obtenir l'idCAT Certificat:

Opció 1: Introduint les dades a través del formulari + Validant-les a l'Entitat de Registre.

D'aquesta forma, el vostre pas per l'Entitat de Registre serà més ràpid atès que l'operador que us atendrà ja tindrà totes les dades introduïdes i només les haurà de validar. Els passos són:

Aneu a Sol·licitud del certificat i introduïu les dades requerides per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc.
Un cop introduïdes, personeu-vos a qualsevol de les Entitat de Registre idCAT per tal que siguin validades. Cal demanar cita prèvia.

Opció 2: Anant directament a una Entitat de Registre (Cal demanar cita prèvia)

Personeu-vos a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT per tal que facin la càrrega de les dades i la seva validació. Aquest procés requerirà que passeu més temps a l'entitat de registre que l'opció 1 però el resultat serà el mateix.

Si voleu disposar d'un idCAT Mòbil trobareu tota la informació a www.idcatmobil.cat

Per més informació de idCAT: https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do


Normativa general sobre signatura electrònica

• Reglament (UE) Núm. 910/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (en endavant, Reglament eIDAS).
• Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.
• Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.


Darrera actualització: 29 de novembre de 2023

Tramitació online

Més informació