Imprimir Ajuda'ns a millorar Transparència

Transparència és posar a disposició de la ciutadania pública generada per l'Ajuntament, facilitant l'accés i la consulta per tal d'oferir al conjunt de la població un govern més transparent i facilitar la construcció d'opinió sobre l'activitat de l'Ajuntament.

La transparència ha d'arribar al màxim de processos interns del govern sempre garantint la protecció de les dades personals. La publicació de dades públiques del govern, en format reutilitzable, permet analitzar i avaluar la gestió de l'administració.

És un espai web que reuneix informació actualitzada sobre l'activitat municipal i els seus responsables polítics, així com l'estructura de l'organització, la gestió econòmica, el personal, el pla de govern, la informació sobre ajuts i subvencions i altres informacions d'interès públic.


» Accedir al Portal de Transparència
» Dret d'accés a la informació pública

Darrera actualització: 15 de març de 2019

Més informació

Segell de transparència

  • L’Ajuntament de Centelles ha aconseguit renovar el Segell InfoParticipa a la Qualitat i la transparència de la comunicació pública local.
    En la valoració del 2018 hem obtingut una puntuació del 98,08%.

  • Centelles InfoParticipa

Accés a la informació pública