Imprimir Ajuda'ns a millorar El portal de Centelles

El Portal és un dels elements més emblemàtics de Centelles i està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Era el punt d’entrada i sortida pel nord de la vila emmurallada i a través d’una escala de cargol exterior s’accedia a la sala del primer pis on s’hi reunia, fins a mitjans del segle XIX, el Consell de la Universitat del Comtat de Centelles.

El portal 1900-1909

1900-1909

CAT AMCEN. SDF.
Col·lecció Ajuntament de Centelles.
Editor: Costa.

El portal 1900-1917

1900-1917

Arxiu Jordi Sarrate.
Editor: ATV.

A principis del segle XX, el Portal Nou és l’únic dels tres portals del recinte emmurallat del segle XVI que es conserva. Des de mitjans del segle XIX no té cap ús concret, fet que repercuteix en el seu estat de conservació. El tret més característic és la cambra d’aire de la coberta, construïda a finals del segle XVIII.

El portal 1917

1917

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Jaume Ribera Llopis.

El portal 1917

1917

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Jaume Ribera Llopis.

El juny de 1917 un grup de vilatans desmunten part dels brancals i del paredat dels dos extrems inferiors del Portal; el debat sobre la seva conservació era una qüestió pendent des de feia anys. L’11 de juny, l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària tracta el tema i el 27 de juny la premsa barcelonina es fa ressò de la notícia.

El portal 1919

1919-1921

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Desconegut.

El portal 1927

Abans de desembre de 1927

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Desconegut.

Jeroni Martorell, com a arquitecte director del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Mancomunitat de Catalunya, atura l’enderroc i presenta un projecte que permet la seva conservació i recull la demanda dels veïns, amb l’obertura dels dos portals laterals, la recuperació del coronament amb merlets i la construcció d’un nou accés a la sala de sessions amb la compra de la casa contigua.

El portal 1921

1921

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Jaume Ribera Llopis.

El portal 1927

1927

AMCEN. Ajunt. de Centellas.
Memoria de la gestión realizada durante el quinquenio 1924-1928. Autor: Desconegut.

El 1926 el conjunt continua en desús, així que l’Ajuntament demana la recuperació de la sala de sessions del Portal i la instal·lació de les dependències municipals a la casa del costat. El 31 de desembre de 1927 s’inaugura la nova casa de la vila. Així, Centelles conserva part del seu patrimoni arquitectònic i històric, a més de recuperar-ne l’ús públic.

El portal 1986

1986

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Joan Francés i Estorch.

El portal 1986

1986

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Joan Francés i Estorch.

Al llarg dels anys, l’edifici de l’Ajuntament s’ha anat adaptant als nous temps i a les necessitats de cada moment. El 1956 es demana a la Diputació de Barcelona la realització d’algunes reformes a l’edifici: la substitució dels dos balcons de la planta principal per una sola balconada i l’obertura d’una nova finestra.

El portal 1990

1990

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Ferrer-Trabal.

El portal 1988

1988

Arxiu SPAL - Diputació de Barcelona.
Autor: Joan Francés i Estorch.

L’envelliment natural del conjunt fa que es produeixi una nova intervenció entre 1987 i 1988, dirigida per Antoni González, cap del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona, que consisteix en la restauració dels elements constructius, ornamentals i de mobiliari, i l’arrebossat i estucat del Portal i de la casa, on s’esgrafia el rètol “Casa de la vila”.

El portal 2017

2017

Arxiu Ajuntament de Centelles.
Autor: Sònia Navarro.

El portal 2017

2017

Arxiu Ajuntament de Centelles.
Autor: Sònia Navarro.

Cent anys després de l’intent d’enderroc del Portal s’ha garantit la seva conservació i l’ús públic del conjunt. El 1927 l’Ajuntament traspassa a la Diputació de Barcelona tots els drets del Portal i la Diputació cedeix a perpetuïtat l’usdefruit del conjunt a l’Ajuntament. El 1999 la Diputació cedeix gratuïtament la propietat del Portal i la casa de la vila a l’Ajuntament.

El portal 1930

1930

Arxiu Jordi Sarrate.
Editor: Josep Camps.

El portal 2017

2017

Arxiu Ajuntament de Centelles.
Autor: Sònia Navarro.

El 31 de desembre de 2002, setanta-cinc anys després de la inauguració del conjunt com a casa de la vila el 1927, s’inauguren les obres d’ampliació de l’Ajuntament amb la incorporació al conjunt de l’edifici de la fonda del Gall. Una intervenció que ha permès conservar el patrimoni i mantenir la seva funció original, adaptada a les necessitats de Centelles al segle XXI.

Darrera actualització: 13 de juliol de 2018

AVÍS LEGAL

S’autoritzen les reproduccions privades dels documents amb finalitats personals, docents, d’estudi o recerca i no comercials, citant la seva procedència, respectant la seva autoria i sense fer-ne difusió per cap mitjà.
Per a qualsevol altre ús diferent als especificats cal sol·licitar autorització a l’Ajuntament de Centelles.