Imprimir Ajuda'ns a millorar Passarel·la de la via fèrria

El 8 de juliol de 1875 es va inaugurar oficialment el tram de la línia fèrria de Granollers a Vic. L’arribada del tren a Centelles va tenir conseqüències demogràfiques i econòmiques, amb l’inici de l’excursionisme i l’estiueig, però també urbanístiques, el poble quedava dividit en dos. L’antic camí als Casals va quedar tallat per la via i va ser substituït per un pas al costat de l’estació per on travessaven les vies diàriament els obrers de la indústria tèxtil Estabanell i Pahisa (1882) i de la fàbrica de pells per a guants d’Esteve Comella (1884), després pelleria de Vicente Batlle (1905). El maig de 1900 la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España va tancar aquest pas i aquí comencen les negociacions entre la Compañía i l’Ajuntament per instal·lar una passarel·la o establir un pas a nivell.

Passarel·la via fèrria

AMCEN. SDC. Fons Ajuntament de Centelles. Plànol de la passarel·la de la via fèrria. 1907-1909. Autor: no consta.

Aprovat un primer projecte, redactat per l’enginyer Cañellas, el 2 de setembre de 1907 es col·loca la primera pedra de la passarel·la de l’estació. Una comissió executiva nomenada per l’Ajuntament encarrega la redacció del projecte definitiu a l’enginyer Josep Playà Suñer, recull fons per subscripció, encarrega la construcció de la passarel·la metàl·lica a la Maquinista Terrestre y Marítima i gestiona les autoritzacions pertinents. El gener de 1909 s’obté l’autorització i el 13 de desembre del mateix any queda aprovada l’obra definitivament, obrint-se al pas immediatament.

La passarel·la es va modificar amb la construcció de la carretera de Sant Antoni, avui carrer de l’Estació (1928), les obres de pavimentació del carrer del Cementiri, avui dels Casals (1968) i l’aixecament del pont metàl·lic per la banda de l’estació (1975). El 1959 ja es parla del seu mal estat de conservació i al llarg del temps s’hi fan diverses intervencions, fins que des del 1991 s’hi prohibeix l’accés.

Passarel·la via fèrria

AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Obres de pavimentació del carrer del Cementiri, avui dels Casals i enderroc de part de l’escala de la passarel·la. 1968-05-20. Autor: Fotos Pujol.

Passarel·la via fèrria

AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Elevació del pont metàl·lic per la banda de l’estació. 1975-03-08. Autor: Fotos Pujol.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2020

AVÍS LEGAL

S’autoritzen les reproduccions privades dels documents amb finalitats personals, docents, d’estudi o recerca i no comercials, citant la seva procedència, respectant la seva autoria i sense fer-ne difusió per cap mitjà.
Per a qualsevol altre ús diferent als especificats cal sol·licitar autorització a l’Ajuntament de Centelles.