Imprimir Ajuda'ns a millorar Matrícula viva

Durant el curs escolar, i fora del calendari oficial de preinscripció i matriculació que determina el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, els infants i adolescents nouvinguts a Centelles poden sol·licitar plaça als centres d’educació infantil, primària i secundària. Es realitzarà una entrevista d’acollida amb l’educadora social i es sol·licitarà la demanda d’escolarització.

Com fer-ho?

  • Demanar hora a Serveis Socials.
  • Documents que caldrà portar:

• La sol·licitud oficial (es pot descarregar al final d’aquest apartat o ve emplenar-la el dia de l’entrevista).
• DNI del sol·licitant (pare/mare, tutor/a, guardador/a).
• Llibre de família o en cas que no n’hi hagi partida de naixement.
• Targeta sanitària individual.
• Volant de convivència.
• En cas de separació de parella, cal portar la sentència de guarda i custodia i autorització per escrit del progenitor que no estigui present a l’entrevista.

Darrera actualització: 20 de juny de 2023

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • Serveis socials
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375

Responsable polític

Responsable tècnic

Relacionat

També et pot interessar