Imprimir Ajuda'ns a millorar Treball de cura de persones a la llar

QUI SÓN LES PERSONES CUIDADORES?

Persones treballadores que presten serveis a la llar familiar i que tenen cura o atenció de membres de la família, generalment persones amb dependència (grans, amb discapacitat, infants...).

Tenir cura de persones en situació de dependència avui dia recau majoritàriament en les dones. “hi ha persones cuidadores externes no vinculades a cap empresa de serveis, on és la família qui fa el contacte amb la persona cuidadora externa (de manera legal, com a servei domèstic o en l’economia submergida) per a la cura de les persones dependents” :

 • Per una banda hi ha dones que complementen els seus ingressos amb treballs d’atenció a la dependència pel fet de tractar-se de feines a jornada parcial o a hores. Però per altra banda hi ha dones que s’hi dediquen a jornada completa. Fins i tot n’hi ha que fan atenció 24 hores, descansant 1 dia per setmana.
 • Sovint també hi ha dones d’origen immigrant que tot i tenir estudis al seu país d’origen no els tenen homologats; que es troben sense contracte de treball...

Les tasques de la llar són una branca d’activitat on la contraprestació econòmica és baixa, per la qual cosa hi ha taxes més altes de risc de pobresa i exclusió social entre aquest col·lectiu de treballadores.

Cuidar persones en situació de dependència és un treball professional, de responsabilitat i de confiança.

TREBALL A LA LLAR, UN TREBALL PROFESSIONAL

La persona cuidadora fa un treball sociosanitari professional, amb coneixements i experiència en el treball amb persones dependents i al seu domicili; en diferents àmbits com poden ser:

 • Atenció higienicosanitària de les persones dependents.
 • Administració i control d’aliments i medicació a persones dependents al domicili.
 • Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a persones dependents.
 • Suport a les gestions quotidianes.
 • Interrelació, comunicació i observació de la persona dependent i el seu entorn.
 • Gestió, aprovisionament i cuina.
 • Mobilització de la persona dependent
 • Etc.

TREBALL A LA LLAR, UNA RESPONSABILITAT

La formació de la persona cuidadora a domicili és important, ja que aporta competències en:

 • Comunicació i capacitat d’escolta.
 • Empatia i bon tracte, discreció i respecte a la privacitat de cada persona.
 • Capacitat per a fomentar l’autonomia i la independència de la persona, fent-la partícip de les seves cures, donant-li seguretat i tranquil·litat.
 • Actitud positiva i alegra, per a afavorir la motivació per a fer coses, contrarestar la tristesa...
 • Capacitat d’observació per a identificar problemes.
 • Lideratge positiu davant de conductes difícils i conflictes.
 • Mobilització de la persona dependent utilitzant eines i recursos adequats.
 • Tècniques de prevenció de riscos laborals i prevenció davant la Covid19.

I un llarg etcètera de competències que milloraran l’atenció a la persona alhora que reduiran els riscos laborals.

TREBALL A LA LLAR, UN TREBALL DE CONFIANÇA

Perquè una persona entri a casa a tenir cura d’un familiar, ajudar-lo en la higiene... cal establir una relació de confiança.

Entrar a treballar en una casa implica entrar en l’espai íntim i propi d’una família, i no és fàcil, a més de la confiança, cal conèixer i respectar la manera de funcionar.

Pot passar que el/la cuidador/a hagi d’atendre una persona gran, malalta o amb dificultats específiques. Quan una persona rep aquest tipus de suports es pot sentir escoltada, compresa... en moments delicats. És important no jutjar aquesta situació, però també tenir en compte que cap es pugui sentir ferida. Aquesta confiança que s’estableix, no es dona a qualsevol persona. A continuació alguns consells que poden ajudar a evitar situacions incòmodes:

 • Evitar fer comentaris sobre el físic (per exemple, dir fas bona cara avui, en comptes de que guapo/a estàs avui...).
 • Incloure la professionalitat en les converses (P.e. Gràcies per entendre’m. Intento fer la feina al màxim de bé).
 • És aconsellable guardar els objectes de valor, números de compte... per tal que no estiguin a la vista. No és una qüestió de desconfiança, sinó d’evitar mals entesos, d’evitar situacions que puguin generar desconfiança o semblar que posen l’empleat/ada de la llar a prova.
 • Reunions periòdiques. Es poden establir reunions mensuals o bimensuals entre la família (qui contracta) i el/la cuidador/ora. Establir aquest espai permet anar comentant i valorant els diferents aspectes que cal millorar, revisar, tenir en compte... en el desenvolupament de les tasques diàries.

TREBALL A LA LLAR, HA DE SER UN TREBALL QUALIFICAT

Les persones cuidadores de la llar pertanyen al Règim especial de la llar de la Seguretat Social que no està inclòs a la Llei de riscos laborals, ja que les deixa sense dret a l’atur ni indemnització quan finalitza la relació laboral. Ja que es troben en aquestes situacions més precàries, és important revalorar i dignificar la professió per a garantir-los millors condicions laborals actuals i en un futur.

Quins passos podem seguir en la contractació per a garantir unes condicions laborals millors?

 • 1- Buscar la persona candidata adequada: es pot valorar la formació, experiència, el tracte...
 • 2- Concretar horaris de treball i tasques.
 • 3- Acordar el sou (el sou mínim és el Salari Mínim Interprofessional per una jornada completa).
 • 4- Fer contracte: Donar d’alta al règim especial d’empleats/ades de la llar, si és necessari.
 • 5- Tenir cura de les condicions laborals com: evitar les dobles jornades, evitar els riscos laborals... pot evitar situacions d’esgotament professional amb les conseqüències que comporta (patiment físic, mental, depressió...).
 • 6- La família es pot posar en contacte amb empreses de serveis d’atenció a la llar i vetllar perquè l’empresa faci el contracte laboral amb el/la treballador/ora. Com a família, a més de tenir relació amb la persona treballadora, també hi haurà la referent de l’empresa a qui es podrà recórrer en el cas d’algun canvi o conflicte.
 • 7- En la mesura del possible, cal avisar amb antelació de la finalització del contracte, per tal que la persona cuidadora pugui començar a buscar una altra feina.
 • 8- Un cop finalitzada la relació laboral, es pot fer una carta de recomanació que pot ajudar al/a la cuidador/ora a trobar una altra feina.

CAP ON VOLEM ANAR

Volem anar cap a una economia de la cura, en la qual la vida sigui el centre, reivindicant la vulnerabilitat i la interdependència, donar valor al treball no mercantil, aquell que es dedica a garantir el benestar de les persones i la cura de la vida.

Les dones són les que majoritàriament demanen excedències i reduccions de jornades fer tal de fer-se càrrec de familiars dependents. Amb la crisi de la Covid 19 s’ha accentuat en les dones el pes de l’atenció a familiars dependents. Volem, doncs, treballar en la corresponsabilitat, per tal que la cura sigui responsabilitat prioritària de totes les persones, independentment de si es tracta d’homes o dones.

Promoure polítiques públiques centrades en impulsar nous models de cura més justos i democràtics que es basin en l’economia de les cures.

Revalorar i dignificar les feines que tradicionalment estan etiquetades en les dones, com la professió de les persones cuidadores de la llar.

CONTACTES D’INTERÈS A CENTELLES

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació

C. Nou, 11 Centelles
Tel. 938 811 257
Adreça electrònica: cntl.ope@centelles.cat
Serveis:
- Emprenedoria: Informació, orientació i assessorament en la creació d’empreses (entre elles, les persones cuidadores de la llar).
- Punt d’Atenció a l’emprenedor/a: alta d’autònoms.
- Borsa de treball: intermediació entre les persones cuidadores i les famílies que busquen personal per atendre persones amb dependència.
- Informació de cursos de formació, ajuts, subvencions...

Serveis Socials

C. Nou, 19 Centelles
Tel. 938 810 400
Serveis d’atenció a la dependència:
- Servei d’atenció a domicili (SAD)
- Servei de teleassistència
- Servei de productes de suport i teràpia ocupacional (BAT)
- Servei de podologia

Residència Sant Gabriel

C. Fortià Solà, 6 Centelles
Tel. 938 810 026
Serveis:
- Residència assistida per a persones majors de 65 anys.
- Centre de dia, amb espais assistencials generals i el programa d’activitats de la residència (activitats d’estimulació i de lleure).
- Serveis adaptats a la comunitat.

SIAD Osona. Servei d’Informació i Assessorament a les Dones

Oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI ( SIAD i SAI)
Plaça 1 d’Octubre, 2a planta
Tel. 937 027 284 / 650 540 732
Adreça electrònica: vicdones-siadosona@vic.cat
Serveis:
- Informació i orientació a les dones.
- Atenció i suport personalitzat

CONTACTI'NS PER QUALSEVOL CONSULTA

Des d'aquí podrà sol·licitar la informació que vostè desitji.
Protecció de dades

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer del Registre de documents de l'Ajuntament de Centelles, amb la finalitat de gestionar el tràmit o servei sol·licitat.
No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Ajuntament de Centelles C/ Nou, 19 Centelles (08540) Barcelona, o per correu electrònic a l’adreça centelles@diba.cat indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.

Darrera actualització: 26 de juny de 2023