Imprimir Ajuda'ns a millorar XIAC
XIAC

La xarxa d’infància i d’adolescència és la suma del treball que s’està duent terme a Centelles des dels diferents serveis i entitats implicats en la infància i l’adolescència. També contemplem la xarxa d’infància com un òrgan a través del qual s’impulsen i es promouen polítiques d’infància, així com prevenir, detectar i protegir la infància i l’adolescència del nostre municipi.

La xarxa aplica la perspectiva de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant, que podem resumir amb les “5P”: participació, prevenció, promoció, protecció i provisió de serveis.


Darrera actualització: 30 de juny de 2023

Responsable polític

Relacionat

També et pot interessar