Imprimir Ajuda'ns a millorar Cooperació

Linies bàsiques d’actuació

  • Sensibilitzar en la defensa dels drets humans i la promoció per la pau i la solidaritat.
  • Conscienciar sobre les desigualtats i interdependències Nord/Sud en tots els àmbits.
  • Sensibilitzar sobre la cultura de pau i de noviolència, els conflictes internacionals i la població refugiada.

Àrees d'actuació

Darrera actualització: 26 de juny de 2023

Més informació

Responsable polític

Responsable tècnic