Imprimir Ajuda'ns a millorar Consum

Oficina Municipal d’Informació i Defensa del Consumidor

L’Ajuntament de Centelles, mitjançant l’adhesió al conveni de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels seus ciutadans una Oficina Municipal d’Informació i Defensa del Consumidor. Aquesta oficina té com objectiu:

- Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones consumidores i usuàries.

- Orientar, sobre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries en el cas que no respectin els seus drets i sobre les vies establertes per resoldre el seu conflicte.

- Mitjançar entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.

- Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores i usuàries en temes de consum de béns o la utilització de serveis, mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.

- Fomentar l’assessorament al teixit comercial en referència als drets i deures dels consumidors mitjançant campanyes d’inspecció informatives i activitats formatives per a col·lectius d’empresaris.

Tràmits de consum

Es poden fer reclamacions, consultes, informació sobre drets dels consumidors i usuaris.

Atenció personalitzada i gratuïta amb tècnics de la Diputació de Barcelona:

 • Telefonia
 • Etiquetatge i garanties
 • Comerç
 • Serveis post-venta
 • Compra / lloguer habitatge
 • Assegurances
 • Serveis bancaris
 • Viatges
 • Vehicles
 • Subministraments...

Tramitació

Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà

On es pot demanar: A la Plaça Major

Calendari 2024 de l'Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor
24 de gener 28 de febrer 27 de març 24 d'abril 29 de maig
26 de juny 31 de juliol 28 d'agost 23 d'octubre 27 de novembre

* El calendari es pot veure modificat durant l’any.


Cost: gratuït

Documentació a aportar:

- Full de consulta

- Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut publicitat, certificat de garantia,...) que recolzi la vostra reclamació i les dades de l’empresa o persona contra qui voleu reclamar.

On es pot fer?

» Presencialment:

- a l’Oficina d’Atenció al ciutadà, OAC (només tramesa de dades)

- a l’Oficina Mòbil de la Diputació « propera visita prevista »

» Per internet:

S’haurà de facilitar el model específic de comunicació de dades a enviar, subministrat des de l’OAC o que us podeu baixar d’aquesta pàgina. Aquest imprès ha de contenir les dades de la persona que reclama i de l’empresa o persona contra la que es presenta reclamació.

Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia,...)

La documentació haurà de ser facilitada el servei de Promoció Econòmica (C/Nou,11) o per correu electrònic a cntl.ope@diba.cat

Organisme responsable: Ajuntament de Centelles i Diputació de Barcelona

Localització

Darrera actualització: 8 de gener de 2024

Oficina de promoció econòmica i ocupació

 • C/ Nou, 11 Baixos
 • Centelles 08540
 • Tel. 938 811 257
 • Fax. 938 812 094
 • cntl.ope@diba.cat

Horari d'atenció al públic

 • de dilluns a divendres de 9 a 14h

Documentació

Responsable polític

Responsable tècnic

Relacionat