Imprimir Ajuda'ns a millorar Pla Estratègic d'Educació + Cultura

1 - Pla estratègic d'educació i cultura 2019-2022

El Pla Estratègic Educació+Cultura de Centelles és una iniciativa fruit de la voluntat de centellenques i centellencs i del seu Ajuntament de situar les polítiques culturals i educatives com a eix central de les polítiques municipals. Per al seu desenvolupament s’ha sol·licitat l’assessorament de la Diputació de Barcelona i s’ha endegat un procés participatiu que, al llarg de tres anys ha permès una construcció conjunta de propostes i imaginaris compartits.

El Pla parteix d’una diagnosi i un mapa del present que ha permès projectar un horitzó de futur en el que, de manera participativa, els i les centellenques han evidenciat que aposten per un poble obert a la creativitat, la identitat i la diversitat cultural que vol fer de l’educació al llarg de la vida, la garantia per a la innovació, el creixement econòmic territorial sostenible i la cohesió social. Amb aquest ànim el Pla pretén enfortir el diàleg entre educació i cultura per tal d’aconseguir donar resposta a reptes comuns entre els dos àmbits.

Fase 1 - 2018

Fase 2 - 2019

El procés de redacció del Pla ha estat un treball desenvolupat amb la participació de docents, estudiants, dirigents educatius, artistes, gestors culturals, institucions socials i culturals, ciutadania, agents privats i comunitaris del municipi i l’Ajuntament, amb els quals hem analitzat i pensat la realitat cultural i educativa, per arribar a propostes d'acció estratègica, per als pròxims anys.

2 - Pla d’Acció d’educació+cultura 2021-2022

El 2019 es va aprovar el Pla estratègic amb el compromís de desplegar-lo en 4 anys. L’impuls del Pla va coincidir amb la COVID19 i l’explosió de diverses crisis globals i simultànies (social, educativa, econòmica i ambiental).

Amb el convenciment que l’educació i la cultura són clau per superar el context actual, a finals de 2020 es va crear el Grup Motor del Pla, format per agents educatius i culturals de Centelles, entre els quals personal tècnic local, docents, artistes i càrrecs electes.

El Grup Motor va aterrar el Pla al context actual i va marcar 5 prioritats i 11 accions a fer els propers anys. També va elaborar materials per comunicar el projecte, com les infografies laterals, i va convocar la Taula d’Educació + Cultura.

La Taula, oberta a totes les persones implicades al sector educatiu i cultural, va fer les seves aportacions i es va acordar desplegar 4 grups de treball durant el 2021.

2.1 - Taula d’educació+cultura

El Pla preveia la creació d’un espai dinàmic de participació ciutadana per acordar quines han de ser les prioritats de l’educació i la cultura per als propers anys.
Per això s’ha creat (abril de 2021) la Taula d’Educació + Cultura, un espai obert a la participació de la ciutadania i dels agents educatius i culturals de Centelles ( centres educatius, consell dels infants, col·lectius d’artistes, entitats culturals, associacions de famílies, equipaments, entitats socials, etc.)

Plenari de la Taula Educació + Cultura

Què és? Què fa? Espai plenari de seguiment i participació sobre el Pla E+C

Qui el forma? Obert a tots els agents educatius i culturals de Centelles

Trobades a l'any En principi 2, una el primer trimestre i una a finals d'any

Vols participar a la taula?

2.2 - Grup de treball de la Taula d’Educació +Cultura de Centelles (maig 2021)

  • GT HISTÒRIA I PATRIMONI LOCAL (propera creació)
  • GT DIVERSITAT I INCLUSIÓ (propera creació)
  • GT PROMOCIÓ DE LECTURA (propera creació)
  • GT ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS (en funcionament)
  • GT Centelles Famílies (en funcionament)

Amb el suport de:

Darrera actualització: 28 de setembre de 2021