Imprimir Ajuda'ns a millorar Seguretat ciutadana

Linies bàsiques d’actuació

  • Continuar millorant el servei dels vigilants municipals i enfocar‐lo cada vegada més a l’atenció i informació al servei de les persones.
  • Fer plans específics de prevenció de la seguretat per a gent gran, per a les indústries i per a la mobilitat.
  • Treballar per l’ampliació de les instal·lacions dels vigilants municipals i millorar la coordinació amb Serveis Socials mantenint la independència de cada servei. Fomentar programes de formació continuada als agents del cos de seguretat.
  • Impulsar campanyes de sensibilització de conductes cíviques i mobilitat sostenible (cotxes sobre la vorera, Compres a peu, etc.).
  • Establir un servei de mediació de manera més eficaç per evitar que els conflictes domèstics arribin als jutjats

Àrees d'actuació

Darrera actualització: 13 de juny de 2023

Més informació

Relacionat