Imprimir Ajuda'ns a millorar Neteja i manteniment

Neteja del municipi

Els serveis de neteja municipals treballen de dilluns a dissabte per a la neteja del poble i els diumenges per a la del mercat setmanal:

• Neteja de carrers i places mitjançant la màquina escombradora amb el suport d’un operari amb bufador i seguint un recorregut establert per a cada dia de la setmana. El vehicle va equipat amb un sistema de geolocalització que permet registrar les rutes diàries i fer-ne el seguiment.
• Buidatge de papereres de carrers, places i parcs, diàriament a la zona del centre i amb una freqüència establerta en les zones perifèriques.
• Neteja setmanal de pipicans i desinfecció cada primer dimecres de mes.
• Escombrada manual dels passos i de les zones verdes.

Pel que fa a la recollida de deixalles, a Centelles es fa a través de contenidors tancats, a més del servei de deixalleria municipal.

Neteja dels equipaments

• L’Ajuntament, la Casa de Cultura, l’Electra i Promoció econòmica el porta a terme personal propi.
• La de les instal•lacions del casal Francesc Macià, la sala de baix de la Violeta, el Centre d’art el Marçó vell, el Pavelló municipal, el porta a terme una empresa de neteja.

Conservació i manteniment de zones verdes i arbrat viari

Els treballs de conservació i de manteniment dels parcs i jardins comporten un seguit de tasques al llarg de l'any. Les feines tenen per objectiu el bon estat de les zones verdes i poden variar segons l’arbrat i les plantes que pugui haver-hi en cada parc o jardí. Amb tot, al llarg de l’any es fan un seguit de treballs de manteniment d’aquestes zones:

• Arbres: Inventariat, poda, reposició...
• Gespa: manteniment del parterre de gespa (adob...), tallar la gespa, regar, eliminar males herbes...
• Altres: al llarg de l’any també cal arreglar els camins dels parcs, reparar i, si cal, canviar mobiliari urbà, buidatge de papereres...

Servei d’informació i recollida d’excrements de gos

Un operari realitza tasques de sensibilització als propietaris i propietàries de gossos per evitar la presència d’excrements a la via pública i tasques de retirada d’excrements. La neteja de cantonades brutes d’orina es fa amb una barreja d’aigua amb detergent i vinagre. Es desaconsella l’ús de lleixiu perquè predisposa els gossos a orinar al mateix lloc i l’ús de sofre en pols perquè és un producte tòxic per a animals i persones.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2024

Responsable polític

Responsable polític

Documentació