Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal extraordinari del 30 de juny

02/07/2021

Ple municipal extraordinari del 30 de juny

Es convoca a les 9 del vespre el ple extraordinari del 30 de juny de 2021. Amb la presència de tots els 13 regidors/es i la secretaria accidental de la corporació Maria Àngels Bardolet.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (de 26 de maig de 2021). S'aprova amb el vot afirmatiu de tots els regidors/es.

2. Aprovar, si escau, el Compte general del pressupost de l'Ajuntament, el de l'organisme autònom local residència Sant Gabriel, el de l'Electradistribució Centelles, SLU, el de l'Electracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, exercici 2020.
Per Alfons Giol Amich (Ara Junts x Centelles) "votarem no perquè no es fa com cal". Dolors Calm Morera (Fem Centelles) "ens falten arguments per poder aprovar els comptes".
Úrsula Serradelarca Rivera (Centelles per la República – Primàries) no intervé.
L'alcalde, Josep Paré Aregall (PSC-CP) replica "estem en una situació econòmica de l'Ajuntament molt bona i lamentem que certes afirmacions es facin des del desconeixement". "Aquesta situació econòmica permet iniciar obres, projectes i reptes i estem orgullosos que tot i estar afectats per la COVID-19 he tirat endavant. Pel que fa a les elèctriques va dir "hem tingut uns comptes espectaculars i hem passat de gastar un 70% dels beneficis a un 50% per tenir capital per inversions". En referència a la Residència "hem garantit els llocs de treball i agraïm a la Residència la seva feina".
Per Alfons Giol Amich (Ara Junts x Centelles) "hem dit que els comptes són bons i també l'Electra té un resultat ".
Votació: 9 vots a favor de l'equip de govern més el d'Úrsula Serradelarca Rivera (Centelles per la República – Primàries) i 4 en contra de grup Ara Junts i Fem Centelles.

3. Aprovar, si escau, l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament i de l'organisme autònom local residència Sant Gabriel, així com la rectificació a 31 de desembre de 2020.
Per Giol "no hem pogut tenir la informació que volíem, però votarem favorablement".
La regidora Calm va dir "no hem pogut comprovar les dades, perquè no ha arribat la informació i ens abstindrem".
Serradelarca va dir que votaria afirmativament i que confiava en els tècnics del municipi.
Votació: Tots si menys Calm que es va abstenir

4. Donar compte de les auditories de les empreses mercantils Electradistribució Centelles, SLUElectracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, exercici 2020.
No hi havia votació en aquest punt, però hi va haver intervencions.
Giol va recordar "el Ple és la màxima representativitat de l'Electra i hem repassat les auditories que tenen alguns punts poc clars, però que han resultat positives"
Calm va agrair que es porti el tema al plenari i va preguntar que pensen fer des del govern.
Paré va deixar clar "els auditors han determinat que es tracta d'empreses sanejades amb una situació econòmica adequada al mercat de totes les tres empreses que tenim, tot i haver estat un any atípic".

5. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament, número 4/2021.
Toni Castells Preseguer (PSC-CP) va explicar els números de la modificació "20 mil van per manteniment escoles, 15 mil per manteniment vies públiques (aparcament zona esportiva i altres millores). 32 mil per la Formació Osona i desenvolupament, 30 mil per subvencions de comunitats de veïns destinats a arranjaments i 50 mil per la modernització de parcs lúdics com el del pla del Mestre".
Giol va anunciar el vot en contra "no és bo recórrer a l'estalvi per finançar obres".
Calm, també va dir que votava no i va destacar "la Fundació té problemes endèmics que no aclareix l'equip de govern".
Serradelarca no intervé.
Anna Chávez Calm (PSC-CP) va voler recordar la importància de l'escola d'adults "fan una tasca social importantíssima i aquests anys amb la COVID-19 hi ha hagut moltes baixes que ens ha mermat la liquiditat, però hem volgut fer aportacions per cobrir gastos i estem segurs que la Fundació serà viable". Els tres ajuntaments implicats Balenyà, Centelles i Tona van decidir mantenir els llocs de treball.
Castells va explicar que "tot i tenir partides per les escoles solen sortir problemes no previstos que s'ha de resoldre i afrontar".
Josep Arisa Argemí (PSC-CP) va afirmar que pla del Mestre "serà un parc temàtic i que es farà un procés participatiu vinculant destinat a consell d'infants, pares i nens "hi ha 3 empreses que han presentat projectes, 3 cada una, o sigui que hi ha nou ofertes".
Per l'alcalde "cal tenir en compte que el rigor i la gestió passant per davant de tot i que a final d'any veurem com ha anat tot"
Votació: 9 vots favorables de l'equip de govern més Serradelarca i 4 no 3 d'Ara junts i 1 de Fem Centelles.

6. Aprovar, si escau, l'aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern de la residència Sant Gabriel.
El regidor Castells explica que "el reglament segueix una mica el que ja hi havia, però hem incidit en posar al dia: horaris, sistemes de cobrament, mecanismes d'informació i règim de visites. Una novetat és la referència d'actuació en casos de pandèmia i també la protecció de dades".
Giol demana "que demanar aportacions d'altres grups, a més de l'equip de govern seria bo. Però valorem bé l'actualització de la gestió".
Per Calm "volem que es modifiquin els Estatuts i que es vetlli per un règim intern un compromís que l'equip de govern va adquirir abans d'acabar l'any".
Serradelarca va demanar "que s'arrangin els estatuts i el consell rector per poder aparcar el tema".
Castells va assegurar que l'equip de govern volia entomar la qüestió dels Estatuts.
Votació: Tots van votar si menys Calm que es va abstenir.

7. Aprovar, si escau, la revisió del Padró municipal d'habitants a 1 de gener 2021.
En aquesta data hi havia 7595, 82 més que la passada revisió.
Per Paré "és un creixement d'1 per cada 100 habitants".
Votació: els 13 regidors/es van votar afirmativament.

8. Aprovar, si escau, inicialment el Conveni de col·laboració pel desenvolupament urbanístic del nou subsector al Sector XIX, habitatge nord, per a l'ampliació del Cementiri municipal i l'ordenació de l'entorn fins al carrer de Guer.
Giol va explicar "que fa prop de 40 anys que no es modifica el Pla General i que els canvis que es fan a la zona són importants i que cal tenir un model clar que no faci malbé coses que funcionen com la Nau del grup El triquet".
Per Calm "no som experts i no podem valorar la proposta, però tenim dubtes i ens falta documentació necessària".
Serradelarca "els punts 8 i 9 poden ser un projecte de millora pel poble i demanaria que és si es fa algun aparcament públic s'hi posi energia verda"
Votació: 9 a favor, equip de govern i Serradelarca i 4 abstencions, Ara Junts i Fem Centelles.

9. Aprovar, si escau, inicialment la proposta de Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (MP38) al Sector XIX, per a l'ampliació del Cementiri i l'ordenació de l'entorn fins al carrer de Guer.
Per l'alcalde "és un tema que feia molts anys que s'hi treballava, amb discreció, perquè és una modificació important. Per un cantó s'amplia el cementiri que és molt necessari i per l'altre perquè es preveu una modificació de l'aspecte de la zona molt rellevant. No s'ha pogut fer fins ara, però està estudiat a fons, segur que revertirà en una millora dels serveis a la zona".
M. Carme Sayós Motilla (Junts x Catalunya) de l'equip de govern "hi ha una necessitat de previsió on calen més nínxols però també columbaris".
Votació: 9 a favor, equip de govern i Serradelarca i 4 abstencions, Ara Junts i Fem Centelles.

10. Aprovar, si escau, la proposta d'assignació de nom a uns jardins.
Es tracta d'aprovar que els jardins que hi ha entre el Carrer Galejadors, la rambla del camp de l'aigua i el carrer Torras i Bages portin el nom de No violència-Mahatma Gandhi.
Victor Barquer Cruz (regidor no adscrit) va explicar la proposta on va destacar la importància de Mahatma Gandhi dins el món de la no-violència.
Per Giol "cal entendre que hi ha en el nomenclàtor dels carrers i que potser també es podria pensar en gent d'aquí com Lluis M. Xirinachs".

Barquer va dir "hi ha moments per tot, però buscar elements universals com Gandhi era important".

Paré fa la cloenda del ple i convoca pel proper el 4t dimecres de juliol.

» Convocatòria, ordre del dia i acta