Protocol seguretat oficines municipals
Escenari secret
Cinema
Cursa Sahara
Teatre familiar
Concert homenatge koki
Teatre solidari
Mercat del Trasto
Exposició Jaume Puigdomènech
Premi Centelles
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Accions per millorar el manteniment al municipi

16/03/2021

Accions per millorar el manteniment al municipi

L’Ajuntament de Centelles està realitzant accions preventives per a millorar el manteniment del municipi. Les primeres mesures portades a terme són fruit de demandes veïnals amb l’objectiu  que les decisions preses millorin la mobilitat i minimitzin el manteniment.

Dissabte, 13 de març, es va arranjar el paviment del Raval de les Falgueras i es van recuperar els marges per canalitzar l’aigua pluvial que havia creat desperfectes a la zona. El mateix dia es van talar diversos exemplars de lledoners i troanes, a la zona del polígon industrial de La Gavarra i el carrer de l’Onze de Setembre.

Aquesta setmana s’ha iniciat una prova pilot amb la col·locació de cautxú i graves negres als escocells dels carrers d’Anselm Clavé i del Marquès de Penyaplata per facilitar la neteja.

Paral·lelament s’estan analitzant els arbres del municipi i les zones verdes per establir un pla anual que contribueixi a la conservació de la vegetació local i l’optimització dels recursos en el manteniment i millores en els parcs i jardins del poble.

A les properes setmanes es faran noves accions de millora en la pavimentació de vials públics que ho requereixen i es finalitzarà l’actuació del polígon de la Gavarra arranjant les voreres que s’havien malmès els últims anys i es plantarà vegetació no agressiva i que contribueixi a crear un passeig al polígon que connectarà l’entorn urbà amb l’entorn rural de la zona.

La tala dels arbres es va aprovar per Junta de Govern, després d’haver demanat oferta i assessorament a empreses especialitzades i amb la redacció d’un informe tècnic mediambiental que posa de manifest que les incidències eren fruit de la tipologia d’arbres com és el cas dels lledoners, arbres de fulla caduca, amb arrels frondoses, que poden arribar a obturar la xarxa de clavegueram i que han generat danys a diverses zones del paviment. Les troanes, són una espècie exòtica que pot envair l’ecosistema natural i el pol·len d’aquests arbres ocasiona problemes al·lèrgics a la població més sensible.

S’agraeix als veïns i veïnes del municipi les aportacions que fan per a la millora dels espais públics i reafirma el compromís de l’Ajuntament amb el manteniment i millora de la vila.