Exposició romànic
Escenari secret
Campanya emergència
Cinema
Caminada popular
RunahART
Premi Centelles
Agenda Biblioteca
Teatre solidari
Mercat del Trasto
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Premi relat breu i poesia per a joves 2023

22/02/2023

Premi relat breu i poesia per a joves 2023

MODALITATS: Prosa o poesia
PARTICIPANTS: Joves d’entre 16 i 30 anys
TEMÀTICA: Lliure
PREMIS: 300€ (premi) / 150€ (accèssit) – per cada modalitat
TERMINI DE LLIURAMENT: Fins al 10 de març de 2023 a les 23.59h

BASES:

» Podeu presentar un poema (mínim de 25 versos) o recull de poemes; un text o un recull de textos (segons modalitat).
» El treball ha de tenir un màxim 12 pàgines en DIN-A4 i per una sola cara. Lletra cos 12 i interlineat un i mig.
» Els escrits han de ser en català, inèdits i sense faltes d'ortografia.
» Heu de lliurar els treballs al correu electrònic a cntl.joventut@diba.cat (indicant a l'assumpte: PREMI RELAT BREU I POESIA 2023)
» El correu de lliurament ha de contenir dos documents: un amb el treball, sense signar o amb pseudònim, amb un títol i la modalitat a la qual concurseu. Un altre amb les dades personals (nom i cognoms, edat, correu electrònic, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI).
» L'organització tindrà cura de fer les còpies dels treballs per als membres del jurat i d'omplir el sobre on consti la informació personal per a preservar l'anonimat de l'autor/a. Aquest sobre s'obrirà quan el jurat hagi emès el seu veredicte.
» El jurat estarà compost per 4 membres en cadascuna de les categories i emetrà un veredicte durant la setmana del 27 al 31 de març de 2023.
» El jurat pot declarar deserts els premis o desqualificar treballs si no compleixen els requisits establerts a les bases.
» L'acte de lliurament dels premis serà per l'entorn de la celebració de Sant Jordi.
L'Ajuntament informarà a les persones guanyadores a través de correu electrònic i aquestes s'han de comprometre a assistir a l'acte.
» Els treballs premiats i seleccionats es podran publicar i quedaran en poder de l'Ajuntament de Centelles. Un cop concedits els premis no es retornaran els treballs i es destruiran.
» La presentació de treballs al premi suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, així com els drets de l'autor/a i de les obligacions que se'n deriven. L'organització resoldrà qualsevol aspecte no previst.

Per a més informació podeu consultar al PIPA, C/ Jesús 25, 08540, Centelles. Telèfon: 93 881 23 23 (de dilluns a dijous de 17h a 20h).