Fira tofona estiu
Botiga al carrer
Piscina estiu
Exposició Jordi Llacer
Agenda Biblioteca
Teatre Terra baixa
Protocol seguretat oficines municipals
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Subvenció per a rehabilitar edificis amb els fons de Pla de Barris

03/09/2019

Subvenció per a rehabilitar edificis amb els fons de Pla de Barris

En el marc del Pla de Barris, l'Ajuntament pretén subvencionar a la ciutadania per rehabilitar aquells espais del municipi que necessiten una intervenció integra així com els habitatges particulars plurifamiliars.

Són objecte de subvenció aquells projectes vinculats als camps d’actuació següents:
- Rehabilitació de cobertes i façanes d'edificis plurifamiliars.
- Millora d’escomeses d’aigua en edificis plurifamiliars de més de quatre plantes.

Les sol·licituds i documentació necessària s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament. El termini finalitzarà en el moment que s’esgoti la partida pressupostària destinada al procediment de subvenció o, en cas contrari, el 20 de setembre de 2019.

Més informació:
» Anunci del DOGC/Bop d'aprovació de subvenció
» Plànol de l'àmbit de Pla de Barris

La llicència d'obres serà bonificada en un 50% del total.