Taller masculinitats
Taller paternitats
Exposició Jazz i altres
Exposició treballs aula Patchwork
Sardanes
Concert Cantus Firmus
Miniconcerts de primavera
Cinema
Exposició i conferències Primera República
Agenda Biblioteca
Activitats Joves Estiu
Concert Tot celebrant Tete
Fira Ratafia
Futbol barri
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Premi relat breu i poesia per a joves 2020. La cultura no s'atura!

25/03/2020

Premi relat breu i poesia per a joves 2020. La cultura no s'atura!

El passat mes de febrer es va obrir el termini per presentar les obres pel Premi relat breu i poesia per a joves 2020, destinat als joves d'entre 16 i 30 anys.
El termini de presentació acaba el 9 d’abril de 2020.

BASES

Modalitat: prosa i poesia.
Participants: joves entre 16 i 30 anys.
Tema: lliure.
Premis per cada modalitat: 300 € premi / 150 € accèssit
Termini de presentació fins el 9 d’abril de 2020.
Podeu presentar un poema o recull de poemes; un text o un recull de textos.
Màxim 12 pàgines DIN A4 i per una sola cara. Lletra cos 12 i interlineat un i mig.
Els escrits han de ser en català i inèdits.
Cal lliurar els treballs al correu: centellescultura@centelles.cat, sense signar o amb pseudònim, amb un títol i la modalitat a la qual concurseu.
En el mateix correu, cal adjuntar un altre document amb les dades personals: nom i cognoms, edat, correu electrònic, telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI. L’organització tindrà cura de fer les còpies dels treballs per als membres del jurat i d’omplir el sobre on consti la informació personal per a preserva l’anonimat de l’autor/a. Aquest sobre s’obrirà quan el jurat hagi emès el seu veredicte.
El Jurat pot declarar deserts els premis.
La data de l’acte de lliurament està pendent de definir en funció de la situació actual.
Els/les guanyador/ores es comprometen a assistir a l’acte.
Els treballs premiats i seleccionats es podran publicar i quedaran en poder de l’Ajuntament.  Un cop concedits els premis no es retornaran els exemplar i es destruiran.
La presentació de treballs al premi suposa l’acceptació integra d’aquestes bases, així com els drets d’autor i de les obligacions que se’n deriven. L’organització resoldrà qualsevol aspecte no previst.