Fira Ratafia
Centelles Famílies
Festa de la solidaritat
Documental M
Cinema
Botiga al carrer
Exposició patchwork
Exposició Centelles Il·lustrat
Exposició Ersilia
Guia activitats joves
Piscina Estiu
Aplec Sardana
Concert Sardana
Teatre solidari
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la COVID-19

12/06/2020

Convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la COVID-19

El Departament d’Empresa i Coneixement destina un total de 10.852.000 euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Aquests ajuts van dirigits a les micro i petites empreses que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39).

Per poder accedir als ajuts les empreses han de:

• tenir menys de 49 treballadors
• acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019
• comprometres al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020. 

Es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors). 

Criteris per accedir-hi:

• És una línia amb concurrència competitiva.
• Els 5 criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial. 

Sol·licituds i termini de presentació

• El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució i romandrà obert 20 dies naturals.
• Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre de la conselleria d'Empresa i Coneixement, EMC/78/2020, de 9 de juny de 2020, abans citada. 

» Més informació