Festa Major
Piscina estiu
Exposició Premi Centelles
Teatre Terra baixa
C El musical
Protocol seguretat oficines municipals
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Comerç 21. Projecte de suport a pimes comercials i de serveis

13/05/2021

Comerç 21. Projecte de suport a pimes comercials i de serveis

Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual.

En aquest projecte es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i màrqueting, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

Fase 1: Selecció
Anàlisi de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2: Planificació
Diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los.
Durant aquesta fase farem:
- Inici del projecte i sessió de networking entre els participants
- 6 hores d’assessorament individualitzat.
- Sessions col·lectives sobre temàtiques generals identificades en base a les empreses participants.

Fase 3: Execució
- 10 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4: Seguiment
Les empreses rebran dues hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el projecte, i una altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després de La implementació de les accions.

INSCRIPCIONS I CONTACTE
El cost d’aquesta formació és de 2.798,34 €, però cada empresa només paga 100 € + IVA.
Les condicions per a participar-hi i el full d’inscripció es poden consultar al web: www.comerc21.cat

MÉS INFORMACIÓ
Promoció econòmica
C/ Nou, 11, baixos Centelles
Tel. 938 811 257
A/e: cntl.ope@centelles.cat