Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal extraordinari del 28 d’abril

30/04/2021

Ple municipal extraordinari del 28 d’abril

Es convoca a les 9 del vespre el ple extraordinari del 28 d'abril de 2021. Amb la presència de tots els 13 regidors/es i el secretari de la corporació, Francesc d'Assís Serras Ortuño.


ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (24 de març de 2021).
Tots els regidors i regidores voten a favor.

2. Aprovació, si escau, de forma definitiva, prèvia desestimació de les al·legacions presentades en el termini d'informació pública, de les Ordenances fiscals que tot seguit es detallen:
- Ordenança fiscal número 16, Taxa per a la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
- Ordenança fiscal número 16.1, reguladora dels preus públics a aplicar als serveis complementaris al servei de cementiris locals i altres de caràcter fúnebre.
Carme Sayós (Junts x Catalunya) explica les normes en general.
Carla Ferré Castro (Ara Junts per Centelles) diu que "les al·legacions han estat desestimades i criem que hi ha manca d'informació". Assegura que no hi ha fiscalització del servei i que votaran en contra.
Alfons Giol Amich (Ara Junts per Centelles) aprofita per dir "els plens extraordinaris de vegades no són necessaris, ja que poden anar a plens ordinaris".
L'alcalde Josep Paré Aregall afirma "que les al·legacions ja justifiquen el ple".
Dolors Calm Morera (Fem Centelles) assegura que l'equip de govern no escolta l'oposició i que hi ha manca d'informació.
Toni Castells Preseguer (PSC-CP) diu a Carla Ferré "que es miri bé l'informe" i a Dolors Calm "que tenen dades suficients per fer els números".
Votació = 9 vots a favor, 8 de l'equip de govern i Úrsula Serradelarca Rivera (Centelles per la República – Primàries) i 4 vots en contra 3 d'Ara Junts i 1 de Fem Centelles.
Abans de canviar de punt l'alcalde Josep Paré Aregall demana als regidors que no es qüestioni pels tècnics i que hi hagi respecte entre els regidors.

3. Aprovar, si escau, el Text refós dels Estatuts de la Fundació Osona Formació i Desenvolupament.
Anna Chávez Calm (PSC-CP) explica que s'ha fet una bona tasca i que "s'ha fet una modificació d'alguns articles i com que cal repassar els Estatuts i tornar a l'Administració s'ha d'aprovar al ple".
Alfons Giol Amich (Ara Junts per Centelles) "la revisió és una feina llarga i no calia fer un ple extraordinari, però votarem a favor".
Votació = Tots 13 regidors/es a favor

4. Aprovar, si escau, l'Adhesió al Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021 –2030.
Toni Castells Preseguer (PSC-CP) va explicar el tema "El Servei Català de Trànsit busca reduir accidents fins a arribar a 0 víctimes els anys vinents i 0 emissions. Cal millorar la qualitat de l'aire, buscar una mobilitat sostenible i nosaltres volem també donar seguretat viaria".
Per l'alcalde, Josep Paré Aregall recorda que el treball en aquest tema ha estat transversal i dóna la paraula a Carme Sayós Motilla (Junts per Catalunya) que recorda "la complexitat del tema requereix coordinació de diversos agents, tant pel canvi climàtic com per la millora de l'aire"
Dolors Morera Ayza (Ara Junts per Centelles) recorda "tots som aquí per sumar i veiem interessant l'adhesió de l'Ajuntament al Pacte"
Dolors Calm Morera (Fem Centelles) "no sols cal complir l'expedient, cal un seguiment seriós i aplicat al poble".
Tomi Castells Preseguer (PSC-CP) va recordar "aquest Pla destaca per la petició de Trànsit, en concret al poble han demanat quins llocs estratègics del municipi tenen problemes i nosaltres fem un seguiment de com va tot al poble".
L'alcalde, Josep Paré Aregall va recordar "es tracta d'un treball transversal on no solament hi ha el compromís sinó la voluntat i que està obert a la col·laboració dels que vulguin".
Votació = Tots 13 regidors/es a favor

5. Aprovar, si escau, l'Adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya.
Víctor López Coronas (PSC-CP) va explicar la iniciativa del Síndic "de demanar adhesions al Pacte a pobles petits. Cal un compromís i seguir el funcionament d'aquest. Som sensibles a la segregació escolar i lluitem contra ella. L'Ajuntament ha de preveure que no falli res. Volem agrair als serveis socials la seva tasca. Per nosaltres és fonamental tenir una educació amb igualtat d'oportunitats i oferir una oferta el més gran possible. Volem ser pioners a la nostra zona d'un bon nivell educatiu no segregacionista".
Alfons Giol Amich (Ara Junts per Centelles) agraeix la informació de Víctor López i "volem sumar esforços".
Votació = Tots 13 regidors/es a favor
L'alcalde, Josep Paré Aregall, abans de tancar el ple agraeix a tothom la feina feta.

» Convocatòria, ordre del dia i acta