Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal del 22 de setembre de 2021

24/09/2021

Ple municipal del 22 de setembre de 2021

Assistents: Josep Paré Aregallalcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES. Actua com a asecretaria Maria Àngels Bardolet.

A les 9 del vespre comença la sessió. Abans de començar l'alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió s'enregistrarà en vídeo.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (de 28 de juliol de 2021).
Els tres regidors d'Ara Junts-AM voten en contra per discrepàncies amb la manera que esta muntada l'acte que no reflecteix, segons Giol, el que va passar quan va acabar el ple de forma abrupta. Calm diu que tampoc aprovarà l'acte.
Chávez, presidenta de portaveus, diu que va parlar amb tothom dels grups i "vam parlar més d'una hora i crec que és temps de fer autocrítica". "Hi ha algun error tècnic, però està bé".
Barquer diu que "d'un petit incident els d'Ara Junts el converteixin en casus belli i vull expressar el meu malestar".
Els tres regidors d'Ara Junts i la regidora de Fem Centelles abandonen el ple en protesta perquè el plenari no es passa per Youtube.
Chávez diu que al ser presencial no cal trasmete'l obligatoriament.
Els 9 regidors restants, 8 de l'equip de govern i la regidora de Primàries voten afirmativament l'aprovació de l'acte.

2. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament, número 5/2021 (Expedient número 1627-0001/2021).
Castells "l'objectiu és consolidar els serveis que dona l'Ajuntament"."Com a exemple hi ha partides de jovent, de gent gran, manteniments diversos, festes ..." Tot puja 1.127.000 € aproximadament. Explica d'on venen les subvencions on hi ha 225.000 € per pagar destrosses meteorològiques.
Serradelarca diu "és molt important en època de COVID i que es mantingui"
Sayós "no entenc manteniments que semblen poc racionalitzats i poc eficients, i no m'agrada que es facin servir romanents de tresoreria".
Per Barquer "si fem servir romanent és que no tenim prou ingressos. Estic d'acord que de vegades hi ha poc control de les depeses".
López "les inversions a les escoles del poble es pot veure que és molt rellevant i en aquest municipi és molt alta".
Castells "vull agrair les aportacions i reconec que cal fer un control exhaustiu de tot".
Paré diu que "a nosaltres ens caracteritza buscar suport i així ho farem"
Els 9 regidors assistents, que romanen al ple, voten a favor.

3. Donar compte de la relació de decrets de l'Alcaldia, adjunta, de 26 de juliol a 16 de setembre de 2021 (Expedient número 1038-0001/2021).
Paré explica que "la selecció d'arquitecte està en marxa igual que la de secretari"
No hi ha més aportacions i, per tant, es passa al següent punt.

4. Afers urgents. Hi ha algunes mocions, diu Chávez, però que queden ajornades al proper ple.

5. Precs i preguntes. Serradelarca obre el punt "com a prec que es cuidi l'aigua del municipi i que es faci un conveni amb l'ACA per millorar la ribera dels nostres rius". Chàvez contesta a Serradelarca dient que els tècnics hi treballaran. Castells "la sequera fa que baixi molt poca aigua per les rieres per poder-la aprofitar com cal".
Hi havia preguntes de la regidora Calm, però diu Chávez que al no ser-hi ho faran un altre dia.
Sayós explica el tema vacunacions contra COVID-19 al poble on ja es posen tercera dosi. "Tenim incidència de la pandèmia baixa, es contaminen bàsicament no vacunats". Pel que fa al CAP s'intenta poder tornar a la normalitat.

Paré "lamento els incidents d'avui i espero que al proper ple les coses es normalitzin" i dona per finalitzat el ple.

» Convocatòria, ordre del dia i acta