Fira Ratafia
Centelles Famílies
Festa de la solidaritat
Documental M
Cinema
Botiga al carrer
Exposició patchwork
Exposició Centelles Il·lustrat
Exposició Ersilia
Guia activitats joves
Piscina Estiu
Aplec Sardana
Concert Sardana
Teatre solidari
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal del 26 de gener de 2022

02/02/2022

Ple municipal del 26 de gener de 2022

Assistents: Josep Paré Aregallalcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM. Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES. Excusa l'assistencia Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM
Pol Julià Soler debuta com a secretari de l'Ajuntament de Centelles.

Abans de començar l'alcalde dona la benvinguda al nou secretari i comença el ple, el qual serà televisat pel canal habitual.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 24 de novembre de 2021 (Expedient número 1032-0012/2021).
L'oposició agraeix que es tornin a televisar els plens en directe.
Tots els regidors voten afirmativament.

2. Ratificar el decret d'Alcaldia número 154 de l'any 2021, relatiu a l'aprovació del Protocol d'actuació en emergències (PAE) per a activitats temporals a l'aire lliure, Festa del Pi de Centelles 2021 (Expedient número 1547-0001/2021).
Castells exposa que "es va fer un protocol especial que tothom va poder veure hi va haver un control exhaustiu de la festa". Afirma que per l'equip de govern l'interès és que la festa sigui com havia estat sempre.
Giol "després de l'accident de 2019 hi havia de fer un control dels moments caòtics. Cal una reflexió profunda i evitar que es tergiversi la festa".
Calm "cal que la festa del Pi la gent se la sentí com a seva".
Serradelarca "agraïm la retransmissió per televisió".
Sayòs "és una festa nostra i no cal que ens vinguin a controlar forces de l'ordre foranies"
Castells "feina molt important els dos anys darrers de guàrdia civil, mossos, govern, i de fet tots hem remat en la mateixa direcció".
Vots a favor dels 8 regidors de l'equip de govern més Serradelarca. Els 2 regidors d'AraJunts i la regidora de Fem Centelles s'abstenen.

3. Ratificar el decret de l'Alcaldia número 164 de l'any 2021, relatiu a la modificació del Pressupost número 7/2021 per a la generació de crèdit (Expedient número 1627-0002/2021).
Es destinen diners a l'Electra per ajudar a tirar endavant aportant uns 365.000 €. Castells diu que l'Electracomercial no ha perdut diners per mala gestió sinó per l'augment de preus del mercat "no ens preocupa, ja que es tracta d'una situació momentània". Recorda que s'ha pogut repercutir preus a la baixa a la població per la intervenció de l'equip de govern i que no es pot oblidar que les elèctriques han ajudat a pagar menys impostos a Centelles".
Per Giol "entenem la modificació, però no hi votarem a favor". Demana que s'obri la gestió de l'Electra al poble.
Calm "recorda que la pujada de la llum ha estat molt elevada". Diu que els preocupa que no s'actuï per revertir la situació. I anuncia que s'abstindran.
Serradelarca "hem de fer que l'energia sigui verda, seria anar cap al futur"
Per Sayòs "la situació es critica en la justificació del preu de l'electricitat".
Vots a favor dels 8 regidors de l'equip de govern més Serradelarca. Els 2 regidors d'AraJunts voten en contra i la regidora de Fem Centelles s'abstén.

4. Ratificar el decret de l'Alcaldia número 4 de l'any 2022, relatiu a l'autorització de l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Centelles per a l'any 2022 (Expedient número 1038-0001/2022).
Es tracta d'apujar un 2% el sou dels treballadors municipals i que es pugui reflectir el gener de 2022.
Ferré "estem a favor, però recordem que la inflació ha estat molt superior".
Tothom vota a favor.

5. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament, número 1/2022 (Expedient número 1627-0001/2022).
Arisa "són per posar les subvencions rebudes al pressupost".
Aprovat el punt per unanimitat.

6. Aprovar, si escau, el reconeixement de la compatibilitat de l'arquitecte municipal (Expedient número 1484-0012/2021).
Perquè l'actual arquitecte municipal, Pau Basora Pascual, funcionari interí de l'ajuntament, pugui exercir algunes activitats individuals en l'àmbit privat de la seva formació fora del municipi amb les limitacions que marca la llei.
S'aprova el punt per unanimitat.

7. Aprovar, si escau, l'adjudicació del contracte del Servei de neteja viària, recollida de residus i gestió de la deixalleria (Expedient número 1400-0003/2021)
S'aprova per uns set-cents mil euros anuals l'adjudicació a l'empresa local Obres i Serveis Presseguer.
Verdaguer "només es va presentar l'empresa Presseguer i reunia tots els requisits".
Giol "tots compartim l'objectiu de què funcioni el servei i ara començarà la gestió. Però el model triat no és el que volíem nosaltres".
Per Calm "no és el model adient per Centelles, Demanem que es faci un seguiment del servei". S'ofereix per ajudar a valorar el servei.
Sayòs "transparència ha estat la clau, llastima que només hi hagués cap altre empresa a la licitació"
Paré "hi ha hagut molts mesos de feina i volem agrair a la part tècnica de l'Ajuntament i en especial a la regidora Verdaguer". Explica que "Segons les dades estem al 55% de recollida selectiva i l'objectiu és superar el 70%".
S'aprova el punt per unanimitat.

8. Donar compte de la relació de decrets de l'Alcaldia, adjunta, de 19 de novembre de 2021 a 18 de gener de 2022 (Expedient 1038-0001/2021 i 1038-0001/2022).
Chávez afirma que a la reunió amb el grup de portaveus del consistori no hi va haver problemes.

9. Temes urgents. Es planteja incorporar un punt a l'ordre del dia. Barquer explica la Moció que es vol presentar sobre la importància de català i la seva situació. Tothom està d'acord en incorporar la Moció.
Per Barquer "cal defensar aferrissadament la nostra llengua, perdre la llengua és perdre identitat i no podem negar la situació de la llengua catalana". Recorda que el bilingüisme perjudica el català. I que el perill de desaparició de la llengua és un fet.
Ferré " la llengua es troba en emergència lingüística i la llengua s'usa per atacar el país".
Calm demana que la gent hi posi ganes per ajudar a salvar el català.
Sayós "estem davant un atac constant al país i a la nostra llengua".
López "la llengua arriba on arriba tant a l'escola com al carrer i cal ser-ne conscient".
S'aprova la moció per unanimitat.

10. Precs i preguntes. Sayós explica situació de la COVID-19 "estem a la sisena onada i els casos han pujat significativament, tant Osona com el poble estem en vermell intens". Recorda que hi ha nou casos a la Residència de gent gran i que la vacuna ajuda a sobreviure. López explica que hi ha set grups confinats a les escoles (2 Ildefons Cerdà, 4 al Xoriguer i 1 als Sagrats Cors, hi havia uns 148 alumnes positius a les escoles).
Ferré demana "com està el pou de Castellar?" i demana, entre altres temes, pel tema de taules i cadires a l'exterior per feines lucratives. Calm pregunta "com està el tema Font Grossa?" Castells diu que "es gasta aigua del pou per sota del que podrien treure". Castells també respon, pel tema cadires "hi ha compromís ferm de trobar-nos entre tots i parlar-ne".
Calm parla del CAP "volem una gestió com cal i digne. Ja que de vegades es fan coses poc clares com cobrar per fer certificats COVID a gent gran". També parla de la Residència de gent gran "volem saber com està el tema direcció?". Sayòs respon "el protocol del CAP el determina Cat Salut i ja no es cobra res, recordo que estem treballant per fer una reunió amb els grups polítics".
Paré respon "la residència mai ha estat sense direcció". I recorda que la Residència "torna a tenir una situació complicada".
Serradelarca "que va passar amb un circ que havia d'actuar al poble?" Chávez diu que no tenien permís i per això van marxar abans d'actuar.

Paré com que no hi ha més precs i preguntes dona el ple per acabat.

» Convocatòria, ordre del dia i acta