Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal extraordinari del 23 de febrer de 2022

28/02/2022

Ple municipal extraordinari del 23 de febrer de 2022

Assistents: Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP i Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. de Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.
L'alcalde excusa l'assistència, per motius personals de Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Actua com a secretari: Pol Julià Soler.
A les 9 del vespre amb la benvinguda l'alcalde que va comentar que calia aprovar l'ordenança fiscal número 4 del punt 2, comença la sessió.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 26 de gener de 2022 (Expedient número 1032-0001/2022).
Tots els assistents voten favorablement. Giol agraeix que es tornin a retransmetre els plens. Calm demana que no es facin més plens extraordinaris del compte.

2. Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a impost de la plusvàlua. (Expedient 1216-0001/2022).
Castells explica "hi estem obligats per la sentència del Tribunal Constitucional que va eliminar les plusvàlues". Giol recorda que és un canvi substancial del qual hi havia fins ara. Calm "en ser una cosa que ve donada no podem fer gran cosa". Serradelarca diu que s'abstindrà perquè "els bancs no entren al pagament com caldria".
Finalment, tots els regidors voten a favor menys Serradelarca.

3. Aprovar, si escau, provisionalment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (MP38) al Sector XIX per a l'ampliació del Cementiri i l'ordenació de l'entorn fins al carrer de Guer (Expedient 2249-0001/2020).
Paré agraeix a tothom que ha fet possible el tema on destaca la necessitat de fer possible l'ampliació del cementiri. "El fet que no s'hagi ampliat als darrers 40 anys demostra la dificultat del tema". Assegura que cal fer l'ampliació i que es farà construccions individuals com es demana al municipi respectant totes les normatives de salut. Ara s'aprova provisionalment i és passarà als departaments de la Generalitat corresponent per l'aprovació definitiva.
Giol recorda que a la zona des del 1989 ha set modificat sis vegades el Pla. Recorda "que un propietari únic és qui ha demanat la nova situació". Demana que finalment es tracti la modificació del Pla General del poble. Mostra dubtes amb el desenvolupament de la zona "ja que la cultura de la mort va cap altres bandes que no són les inhumacions". Anuncia abstenció.
Calm denuncia que no han pogut tenir documents del tema i "demana un Pla General nou".
Sayós " no ens oposem a l'ampliació que s'adapta a les noves necessitats," diu que s'abstindrà.
Paré explica que la zona ha anat evolucionant al llarg dels anys com per exemple "tenir el tanatori i garantir la mobilitat de les persones". "No podem oblidar que ha set una feina complexa el projecte i que farem una ampliació factible i hem treballat per un acord molt important".
Voten a favor els 5 regidors del PSC-CP més el regidor Barquer i la regidora de PRIMÀRIES. S'abstenen els tres components d'ARAJUNTS-AM, la regidora de JxCAT-JUNTS i la regidora de FEM CENTELLES.

4. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament, número 2/2022 (Expedient número 1627-0002/2022).
Castells explica que és la segona modificació per una subvenció de la Diputació i una de la Generalitat per renovar bombes de la Gavarra, substitució de lluminàries i arranjament de l'escola Xoriguer.
Per Giol és una modificació justificada. Calm és modificació necessària. Serradelarca agraeix el canvi de bombes.
S'aprova per unanimitat de tots els regidors i regidores assistents.

5. Aprovar, si escau, la renovació de l'adhesió al Pacte d'alcaldes pel Clima i l'Energia (Expedient 1287-0008/2021).
Per tal que el 2050 hi hagi el màxim de reducció de contaminació. Verdaguer recorda "que el 2018 ens van integrar al pacte d'alcaldes que lluita per la reducció de contaminació per emissions". "És necessari que l'Ajuntament adopti un nou acord pels nous acords assolits a les diferents administracions".
Morera recorda que s'anuncia fa temps de tenir una instal·lació fotovoltaica i demana com està el tema de generació eòlica. Demana un canvi a l'Electra "cal que siguem proveïdors d'energia".
Calm demana que les companyies elèctriques avancin per la línia correcta.
Paré agraeix la feina feta per la regidora Verdaguer, anuncia que el 3 de març hi haurà xerrada al casal i el dia 9 de març al pavelló sobre la nova recollida d'escombraries que començarà per l'abril d'enguany. Explica que han posat moltes plaques solars als edificis municipals: escoles, poliesportiu, escola adults, etc.. Per la millora del medi ambient i l'estalvi.
S'aprova per unanimitat de tots els regidors i regidores assistents.
L'alcalde dóna per acomiadat el ple.