Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal ordinari del 23 de març de 2022

28/03/2022

Ple municipal ordinari del 23 de març de 2022

Assistents: Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP i Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. de Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.
Actua com a secretari: Pol Julià Soler.
A les 9 del vespre amb la benvinguda de l'alcalde i l'aprovació de dues mocions per entrar al punt 12 del plenari, comença la sessió.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 23 de febrer de 2022 (Expedient número 1032-0002/2022).
S'aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.

2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 43 de l'any 2022, en el qual s'aprova la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de l'any 2021.
Castells explica la situació en què hi ha un romanent favorable al consistori. Giol diu que situació de l'Ajuntament és molt bona i agrairem que se'ns adjunti la documentació. Calm, crítica falta d'informació. Serradelarca, "tot ha estat marcat per la COVID-19 i esperem que ja estigui superada la situació". Paré diu que si els números són bons és per una bona gestió.

3. Donar compte de la Resolució del president número 6 de l'any 2022, per la qual s'aprova la liquidació del Pressupost de l'organisme autònom local residència Sant Gabriel de l'any 2021.
Castells "a l'igual dels comptes general de l'Ajuntament s'ha treballat de valent per assolir bons resultats". Giol la situació econòmica no és tan bona i estem en situació delicada. Calm sabem que han estat anys complicats i reivindica posar estatuts al dia. Castells diu a Calm que barreja les coses i diu a Giol que estan d'acord amb el que ha dit. Pare diu que la baixa d'ingressos de gent ens ha perjudicat molt. Números han set bons. Agraeix als responsables de la residència "per la seva tasca, ja que han aguantat la institució".

4. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament, número 3/2022 (Expedient número 1627-0003/2022).
Castells explica que és la tercera modificació d'enguany "plantegem la capacitat per obtenir recursos i voluntat de plantejar inversions una modificació de crèdit de 380.000 euros que visualitza una subvenció de 120.000 euros de la Generalitat per al Palau, la millora del projecte del carrer Sant Jaume que preveu una millor accessibilitat al parc del Pla del Mestre i als carrers Montserrat i Tarragona amb un suplement d'uns 50.000 euros. També es preveuen millores al teatre Francesc Macià fent nous els lavabos i els accessos a la pista i una rotonda remuntable a la ronda dels Esports amb el carrer Josep Falgueras". Giol diu que votaran en contra. Calm "vam aprovar les dues primeres, però en aquesta votarem abstenció". Serradelarca "la subvenció del Palau hauria de ser per una altra vegada". Sayós diu que no podem aprovar la part del Palau dels comtes "la nostra prioritat són les persones" anuncia vot en contra. Castells diu que funcionen "amb ingressos certs i de forma rigorosa".
Aprovat per majoria absoluta amb els vots en contra dels tres regidors/es d'ARAJUNTS-AM i la regidora de JxCAT-JUNTS.

5. Aprovar, si escau, inicialment el Projecte de reforma i rehabilitació del Palau dels comtes. Fase 1. Estructura i coberta (Expedient número 2395-0001/2022). Paré va explicar el tema "La fase 1 del projecte de Palau dels Comtes comprèn la rehabilitació de la coberta i l'estructura de tot l'edifici. Es va aprovar la licitació amb un cost d'un milió d'euros. Actualment, el projecte està en exposició pública i en fase de presentació d'ofertes la licitació d'aquestes obres per tal que les empreses que ho considerin es puguin presentar per a la seva execució un cop el projecte sigui definitiu". Paré va posar en valor que "s'ha treballat en aquesta fase perquè hi hagi subvencions de fins al 80%". La Generalitat de Catalunya hi aporta prop de 400.000 euros, es preveu que la Diputació de Barcelona un 40% i el municipi menys del 25%.
El document actual prové d'un projecte anterior, aprovat el 2019 -que ha permès presentar-lo per optar a subvencions- i que es contemplava la seva execució en tres fases i amb panells de fusta sota teulada. En l'actual es contempla amb bigues a la vista recuperant elements patrimonials de l'edifici. D'altra banda, amb la validació de la Diputació de Barcelona de traslladar-hi la biblioteca també s'ha adaptat el projecte a aquest nou equipament que ocuparà més de 1.000 metres quadrats. L'edifici preveu dos nusos d'entrada, amb els corresponents ascensors, que permetrà que espais polivalents es pugui accedir independentment de l'ús de la biblioteca. La porta principal donarà accés a la biblioteca i des de la plaça Major hi haurà accessos independents a altres estances.
El projecte executiu de l'edifici es preveu aprovar abans de l'estiu i és quan s'aprovaran els usos definitius. Per poder optar a subvencions per al seu finançament el projecte contempla, a recomanació dels redactors del projecte, que es poden destinar a biblioteca i/o sales polivalents part de l'entresòl i plantes primera i segona. Als baixos una sala d'exposicions i una part per restauració i una part de l'entresòl podrà tenir allotjaments turístics o usos privats que pugui contribuir al manteniment de l'edifici.
El tràmit d'aprovació d'aquesta primera fase va generar debat entre els regidors de l'oposició. Giol va retreure al govern "que no se'ls informés prou a la comissió del ple" i va demanar retirar els punt de l'ordre del dia "per poder tenir més informació detallada". En la mateixa línia la regidora Calm expressava que "cal retirar aquest punt i tenim clar que l'equip de govern decidirà quins usos es donen al Palau. Volem deixar clar que no estem en contra del Palau". Barquer va demanar que no es barregessin les coses. Serradelarca va afirmar que la teulada i l'estructura s'han de fer.
Després de les explicacions donades per l'alcalde on va especificar que només s'aprovava la fase 1 que contempla la coberta i l'estructura, segons Paré "no es pot obviar que ara només estem davant un projecte de coberta i estructura". Va parlar també de què cal pensar com ha de ser una biblioteca d'aquests anys.
Els membres de l'oposició van demanar un recés per reconsiderar el seu vot.
Finalment, es va aprovar amb 9 vots a favor (equip de govern i Primàries Centelles) i 4 abstencions (Ara Junts i Fem Centelles).
L'alcalde es va comprometre a convocar la comissió del Palau amb representació de tots els grups municipals, fer una visita "in situ" i reunir-se amb els tècnics que redacten el projecte abans de l'aprovació definitiva dels usos.

6. Aprovar, si escau, l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres de reforma i rehabilitació del Palau dels comtes. Fase 1. Estructura i coberta i convocar la licitació (Expedient número 1384-0002/2022).
Puja prop d'un milió d'euros. La licitació es va aprovar amb 8 vots a favor (equip de govern i Primàries Centelles), 4 abstencions (Ara Junts i Fem Centelles) i 1 vot en contra de la regidora de Junts per Catalunya, Carme Sayós.

7. Aprovar, si escau, l'adquisició de béns per cessió obligatòria, en referència al Conveni de cessió de terrenys per a vial al carrer de Sant Josep cantonada amb l'avinguda Diagonal (Expedient número 1576-0003/2021).
Castells explica que "la cessió és obligatòria i gratuïta per part dels propietaris".
S'aprova per unanimitat de tots els regidors/es.

8. Aprovar, si escau, la pròrroga del Pla comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona (Expedient número 2820-0009/2022).
Sayós, com regidora d'igualtat explica que "és un tràmit". S'aprova per unanimitat de tots els regidors/es.

9. Aprovar, si escau, la pròrroga del Pla comarcal d'igualtat de gènere d'Osona (Expedient número 2820-0010/2022).
S'aprova per unanimitat de tots els regidors/es.

10. Aprovar, si escau, el Pla d'igualtat intern (Expedient número 2867-0006/2020).
Aprovació inicial del Pla d'igualtat intern. Sayós explica com s'ha fet i diu que és el mateix pla per tots els municipis, coordinat per la Diputació. S'aprova per unanimitat de tots els regidors/es.

11. Donar compte de la relació de decrets de l'Alcaldia, adjunta, de 20 de gener de 2022 a 17 de març de 2022 (Expedient 1038-0001/2022).
Giol pregunta "Que es farà a la casa Pujol". Chávez contesta que han parlat amb les entitats i "que seran culturals i educatius ambivalents i compartits". Calm demana "municipals preparats per fer les seves tasques". Castells diu que "estem treballant el tema, però cada vegada hi ha més problemes per trobar gent adequada". Paré explica negociacions "amb Adif per un aparcament prop de l'estació i treballar per fer de Centelles un centre important de ferrocarril a la zona".

12. Temes urgents. Primer es tracta d'una moció contra la política de residus que vol aplicar el govern central a Catalunya a la que l'ajuntament s'hi oposa. S'aprova per unanimitat de tots els regidors/es.
Sayós presenta una moció per un pla de salut Trans que abans era exclusiva de Barcelona. S'aprova per unanimitat de tots els regidors/es.

13. Precs i preguntes. Comença a preguntar el grup ARAJUNTS-AM sobre la salut dels aqüífers i si s'ha fet contactes amb les autoritats pertinents. Pregunta sobre el futur del Pla del Mestre. També afirma que el grup és solidari amb Ucraïna.
Barquer contesta sobre el Pla del Mestre "s'està fent feina en com ha de ser i cal potenciar la participació, les enquestes no van sortir tan malament si bé van participar només 129 persones que van donar les seves observacions".
Calm demana que passa amb la font grossa. Castells va contestar "no plou prou i l'aigua escasseja no és fàcil de solucionar". També va fer algunes preguntes sobre seguretat viària i la nova dinamització del Mercat del diumenge. Arisa contesta "els mercats van enrere a tot arreu i estem a sobre per millorar-lo, hem parlat amb els paradistes per veure que opinen".
Serradelarca pregunta sobre el parc solar de la Gavarra. Paré informa que "tenim el projecte aprovat i actuem amb la Diputació, amb una subvenció, per tirar endavant".
L'alcalde dóna per acabat el ple abans de les 12 de la nit com marca la normativa.

» Convocatòria, ordre del dia i acta