Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Sessió extraordinària del 29 de desembre de 2022

30/12/2022

Sessió extraordinària del 29 de desembre de 2022

Asistents: Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.

Excusa l’assistència, per qüestions de feina, Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM Pol Julià Soler, secretari de l’Ajuntament de Centelles.

Abans de començar l’alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió́ s’enregistrarà̀ en vídeo.

ORDRE DEL DIA

  1. Motivar la sessió extraordinària, d’acord amb l’article 80.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (Expedient número 1032-0012/2022). Un tema és l’ampliació del capital de la societat mercantil pública Electrageneració Centelles, SLU. I el Protocol d’actuació en emergències (PAE) per a activitats temporals a l’aire lliure, Festa del Pi de Centelles 2022. Giol demana que millor fer-lo en horari habitual “així Ferré hagués pogut assistir”.
  2. Aprovar, si escau, adjudicar mitjançant el procediment obert simplificat el contracte de les obres per a l’execució del Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 1002,8 kWp sobre terreny connectada a la xarxa elèctrica (Expedient número 1384- 0004/2022).

 Adjudicar a l’empresa corresponent , es una UTE a l’entorn del Vallés, per 1.405.299 euros l’instal·lació solar fotovoltaica de la Gavarra. Hi van concursar tres empreses. El projecte venia de l’any 2019. Paré diu que treballen amb la Generalitat perquè participen en aquest projecte.  Giol demana els documents que formen part de l’adjudicació. “Es una bona feina que s’ha fet des de l’equip de govern”. Calm creu que li ha faltat informació. Sayòs anuncia abstenció per no tenir documentació a temps. Serradelarca “creiem que genera la nostra energia es un pas endavant important”. Barquer “no cal que busquem sempre els elements distorsionadors i m’agradaria que tots fóssim coherents”. Paré  agraeix a tothom la seva postura positiva envers el projecte.

Tots els regidors assistents voten a favor menys Sayós que s’absten.

  1. Aprovar, si escau, la modificació del Cartipàs municipal (Expedient número 1032-0005/2019)

Al dimitir Sayós , Barquer pasa a la Residencia St. Gabriel, Chávez passa a dedicar més hores de feina al consistori passa del 40 al 60%. Morera diu que s’abstindran “si bé entenem que s’amplii la dedicació de Chávez”. Calm diu que no es te mai en compte l’oposició.

S’aprova amb el vot a a favor dels  6 regidors de l’equip de govern PSC-CP, Serradelarca i Barquer, mentre els dos membres d’ARAJUNTS-AM i la regidora de JUNTS s’abstenen i la regidora de FEM CENTELLES vota en contra.

 

  1. Aprovar, si escau, l’ampliació del capital de la societat mercantil pública Electrageneració Centelles, SLU

Aportar 10.000 euros al capital social de 20.000 euros. Giol “era una decisió inevitable i és una bona decisió” tot i que lamenta que l’oposició no estigui representada a l’empresa municipal. Anuncia abstenció. Calm també anuncia abstenció i demana copia de les auditories. Sayós “les empreses elèctriques no passen per un moment òptim, ens abstindrem”. Demana a l’alcalde que posi els números sobre la taula. Serradelarca “és un punt necessari ja aprovat en pressupostos”. Arisa diu que per nosaltres el que cal es fer funcionar les elèctriques com cal “ho fem el millor que podem”.

S’aprova per majoria amb els vots a favor de l’equip de govern més Barquer i Serradelarca. S’abstenen els regidors d’ARAJUNTS-AM i de FEM CENTELLES.

  1. Ratificar els decrets d’Alcaldia números 237 i 247, de l’any 2022, relatiu a l’aprovació del Protocol d’actuació en emergències (PAE) per a activitats temporals a l’aire lliure, Festa del Pi de Centelles 2022 (Expedient número 1547- 0001/2022)

Com diu el titular del punt s’han de confirmar el PAE i la seguretat de la Festa del Pi. Castells diu que s’ha de fer una festa més segura. Giol agraeix explicacions sobre el pla d’actuació “si bé cal que la Festa del Pi no perdi identitat”. Calm desitja que la festa del pi la pugui gaudir tothom. Sayós “només ens preocupa la presencia de la guàrdia civil”. Barquer desitja que tothom la nostre festa. Castells contesta sobre la presencia de la guàrdia civil “tothom te el seu rol i cal un control de la seguretat que es reparteixen les forces de l’ordre”. Per Paré hi ha un pla de molt control sobre barrejar l’alcohol i armes a la Festa del Pi.

El punt s’aprova per unanimitat.

L’alcalde dona el ple per acabat recordant “que tinguem una bona festa del Pi i que l’ajuntament celebra 20 anys el dia 31”.

» Convocatòria, ordre del dia i acta