Carnaval
Exposició
Concert
Teatre familiar
Cau de Bruixes
Sopar embruixat
Cicle passejades
Agenda Biblioteca
Presentació projectes Palau dels comtes, Casa Pujol i illa cultural
Gardenia
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari municipal de Centelles del 21 de juny de 2018

26/06/2018

Ple extraordinari municipal de Centelles del 21 de juny de 2018

Amb l’assistència dels tots els regidors menys Víctor Barquer Cruz, regidor no adscrit, es va convocar el ple extraordinari a les 9 del vespre. 

En el primer punt de l’ordre del dia es van aprovar els esborranys de les sessions dels 15 de maig, amb l’abstenció de la regidora del PDeCAT, Dolors Calm Morera; i la del 31de maig amb el vot favorable de tots els regidors assistents. 

El segon punt era per aprovar l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, número 1/2018. El regidor d’hisenda, Josep Paré Aregall va explicar que es tracta d’una modificació de 160.000 euros “que corresponen a les obres de renovació del terra de la segona planta i del clavegueram; a més de despeses de personal i despeses del dia a dia”. Alfons Giol Amich, regidor d’Ara Junts, va argumentar l’abstenció del seu vot “no hem estat ens els òrgans de gestió del dia a dia de la residència i per tant no podem manifestar-nos”. Per a la regidora del PDeCAT, Dolors Calm Morera, “la gestió d’aquest Ajuntament sempre és la mateixa, sembla que el temps avança però no aquest consistori”. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció d’Ara Junts i el vot en contra del PDeCAT. 

Seguidament es va posar en aprovació el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament, el de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, el de l’Electradistribució Centelles SLU i el de l’Electracomercial Centelles SLU, exercici 2017. En aquest punt els tres grups municipals presents van agrair la professionalitat i el rigor de la feina feta pel Secretari de la corporació, Josep Lluís Bergés Collado i la interventora habilitada Margarita Camps Suñol que es jubilen properament. El regidor d’Ara Junts, Miquel Àngel Alabart Saludes va dir que “no compartim la gestió política però reconeixem la tasca tècnica que està molt ben feta i per aquest fet ens abstindrem”. Per a la regidora del PDeCAT, Dolors Calm Morera, “han de voler que l’oposició participi i no que els faci la feina” alhora va demanar còpia de l’auditoria que s’ha fet a l’Electra i que un gerent extern a l’Ajuntament porti la gestió de l’Electra. El regidor d’hisenda, Josep Paré Aregall li va respondre que “si veuen tantes coses malament haurien de fer propostes”. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PSC, l’abstenció d’Ara Junts i el vot en contra del PDeCAT. 

El quart punt era per aprovar el conveni de condicions laborals de la Residència Sant Gabriel. Ara Junts es va abstenir en la votació. La regidora d’aquest grup, Margo Prims Damas va argumentar que “s’han millorat algunes de les qüestions dels treballadors però no hi ha milores en el salari”. Dolors Calm Morera (PDeCAT) va recriminar la manca d’informació amb la que els regidors de l’equip de govern assisteixen a les comissions. El regidor Josep Paré Aregall va explicar que es tracta de substituir el conveni genèric pel qual es regien per un de propi que conté petites millores respecte als del sector. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PSC, l’abstenció d’Ara Junts i el vot en contra del PDeCAT. 

En darrer lloc es va ratificar el Decret d’Alcaldia número 87 de 2018 sobre el nomenament d’una funcionària interina com a interventora accidental de l’Ajuntament. A partir del 23 de juny ocupa el càrrec com a interventora accidental, Judit Garcia Fabré. Els grups de l’oposició van posar en dubte com s’ha dut a terme el procés de substitució, a la qual cosa l’alcalde, Miquel Arisa Coma, va argumentar que “es van presentar 28 candidats i no va intervenir cap polític en la selecció”. 

En acabar l’alcalde va agrair en nom de la corporació i en el seu propi la tasca duta a terme durant 29 any els secretari de la Corporació, Josep Lluís Bergés Collado que es jubila a final del mes de juny.

» Més informació del Ple del 21 de juny de 2018