Cau de Bruixes
Carnaval
Cicle passejades
Exposició
Presentació projectes Palau dels comtes, Casa Pujol i illa cultural
Gardenia
Marúnica
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 27 de setembre de 2018

26/10/2018

Ple ordinari municipal de Centelles del 27 de setembre de 2018

Amb l’assistència dels tots els regidors menys Rosa Puig Moré regidora d’Ara Junts per Centelles es va convocar el ple ordinari a les 9 del vespre. 

El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar els esborranys de l’acta de les sessió anterior (26 de juliol de 2018) amb els vots a favor de tots els regidors presents. 

El segon punt de l’ordre del dia era per aprovar l’expedient de modificació de crèdit pressupostari 3/2018. El regidor de Planificació Econòmica, Josep Paré Aregall va explicar que la modificació “és d’1,3 milions d’euros, dels quals més del 50% és per a inversions”. Amb l’ampliació del Pla de Barris fins a final de l’any 2019 es podran executar projectes com la remodelació dels carrers del Fortuny, Vapor i la plaça de l’Estació. Paré va argumentar que també es contempla el trasllat de l’estació transformadora de la Cira i la remodelació  d’aquesta zona. Un altre dels punts que van destacar des de l’equip de govern és la millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals –Ajuntament, Escola d’Adults o l’Espai Jove– amb la instal·lació d’il·luminació led que “suposarà un estalvi del 60%”, segons va explicar Paré. També es preveu l’equipament per a les noves dependències dels Serveis Socials o el rènting per a canviar la gespa artificial del camp de futbol. 

Per a Alfons Giol Amich, portaveu d’Ara Junts per Centelles, “se’ns convoca dos o tres dies abans dient què s’aprovarà i punt, perquè els temes importants no es posen a debat”. Giol va argumentar que “aquestes decisions poden qüestionar el desenvolupament econòmic dels equips de govern que vindran”. Aquesta modificació es va aprovar amb els 7 vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció del regidor no adscrit i els vots en contra d’Ara Junts i el PDeCAT. 

El tercer punt era aprovar la sol·licitud d’ampliació del termini de pròrroga del nou Pla financer del projecte d’intervenció integral del nucli antic de Centelles fins al mes de desembre de 2019. Es va aprovar amb els vots a favor dels regidors presents menys l’abstenció del PDeCAT. 

El punt següent corresponia a la renovació del càrrec de Jutge de Pau titular davant de la jubilació de Josep Roma Viñets. El nou jutge de pau és Josep Font Giol. El nomenament es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors i l’abstenció del regidor no adscrit. 

El cinquè punt de l’ordre del dia era donar compte dels decrets d’alcaldia número 88 i 122 de 2018 que fan referència a la contractació de personal. Seguidament es va donar compte dels decrets del 30 de maig al 13 de setembre de 2018. Un dels punts a tractar feia referència al Palau dels Comtes on l’alcalde, Miquel Arisa Coma, va explicar que hi havia algun moviment per part de la propietat que potser permetria desencallar el tema. 

En l’apartat de mocions, precs i preguntes es va aprovar una moció amb motiu del primer aniversari de l’1-O i es van fer consultes/preguntes sobre les obres del carrer de la Font Calenta, els sorolls al polígon de la Gavarra o sobre qui assumirà les tasques de cap de personal després de la jubilació de l’anterior secretari.

» Més informació del Ple de 27 de setembre de 2018