Cau de Bruixes
Carnaval
Cicle passejades
Exposició
Presentació projectes Palau dels comtes, Casa Pujol i illa cultural
Gardenia
Marúnica
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 29 de novembre de 2018

18/12/2018

Ple ordinari municipal de Centelles del 29 de novembre de 2018

Amb l’assistència dels tots els regidors tret de la regidora d’Ara Junts per Centelles, Rosa Puig Moré es va convocar el ple ordinari a les 9 de la nit. Actua com a secretari accidental Pere Antentas Costa per la baixa de la secretària. 

El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior (30 d’octubre de 2018). S’aprova amb el vots a favor de tots els regidors.

 El següent punt de l’ordre del dia era aprovar l’expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament, número 4/2018. El regidor d’Hisenda, Josep Paré Aregall va explicar que “la modificació de 150.000 euros feia referència, principalment, a l’escola bressol municipal i a arranjaments sobrevinguts a les vies públiques com a conseqüència dels aiguats de la tardor”. El regidor portaveu d’Ara Junts, Alfons Giol Amich va justificar el vot en contra del seu grup “per una acció de govern que no compartim”.  La regidora del PDeCAT, Dolors Calm Morera va argumentar el seu vot en contra de la modificació al·legant la manca de transparència i d’informació de l’equip de govern. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i del regidor no adscrit, Víctor Barquer Cruz. El tercer punt era aprovar l’expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, número 2/2018. L’alcalde, Miquel Arisa Coma, va explicar a petició del regidor Víctor Barquer Cruz que s’ha externalitzat el servei de cuina però que l’empresa ha assumit tot el personal, menys dos que estan de baixa laboral. Aquesta modificació es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i el regidor no adscrit, Víctor Barquer Cruz. 

Seguidament es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors del consistori l’inici de l’expedient d’expropiació de finques urbanes, itinerari de vianants a la carretera 1413B. La regidora d’Ara Junts per Centelles, Margo Prims Damas va preguntar quan es farà a presentació a Centelles del projecte, a la qual cosa l’alcalde, Miquel Arisa Coma li va respondre que els tècnics de la Diputació de Barcelona el presentaran quan estigui del tot aprovat. 

El sisè punt de l’ordre del dia era donar compte dels decrets d’Alcaldia números 126 i 132 de 2018 sobre contractació de personal, un treballador per al servei de vigilants locals i una dinamitzadora per a l’Espai Jove. Des dels grups de l’oposició, Alfons Giol Amich (Ara Junts) va denunciar “la precarietat del servei dels vigilants municipals” i Dolors Calm Morera (PDeCAT) el fet que “no es destinen recursos humans ni materials al servei jove”. 

El punt següent era per donar compte de la relació de decrets de l’Alcaldia, de 17 de setembre de 2018 a 19 de novembre de 2018. Alfons Giol Amich (Ara Junts) va reclamar a l’equip de govern “més debat en certes qüestions i més ara que estem a final de la legislatura” –en referència al Palau dels Comtes–. 

El vuitè punt de l’ordre del dia era ratificar el Decret d’Alcaldia número 138 de l’any 2018 en el qual es notifica la baixa de la secretària Mercè Pidemont Pujol i la del secretari accidental Pere Antentas Costa. Els grups municipal del PDeCAT i Ara Junts van lamentar la baixa de la secretària i van argumentar que “no se li ha fet l’acompanyament que calia” segons la regidora Dolors Calm Morera. 

En el darrer punt: precs, preguntes i mocions es va aprovar la moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya presentada pel PDeCAT en la qual “s’insta a totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat” i on “es rebutja i es condemna el posicionament del rei Felip VI en la seva intervenció en el conflicte català”. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els membres del ple menys el regidor no adscrit, Víctor Barquer Cruz, que es va abstenir “no per no estar-hi d’acord sinó per com està actuant el govern de Catalunya i els seus socis”. 

Es van fer preguntes sobre el Palau dels Comtes; els sorolls del polígon de la Gavarra on el regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, Antoni Castells Preseguer, va explicar que “creu que està en fase que hi hagi una solució favorable”; els immobles immatriculats del Bisbat, la zona del Vapor on l’alcalde, Miquel Arisa Coma va dir que no és un tema senzill “la propietat té l’interès de treure’n el màxim de benefici i encertar el tipus d’urbanització idoni condiciona el futur. Cal tenir clar què hi volem fer”; a la qual cosa Dolors Calm Morera (PDeCAT) li va dir que ”cal consensuar-ho entre tots els grups municipals”. També es va parlar en l’increment de robatoris a la zona del camp de futbol, la poca il·luminació de carrers cèntrics com és el cas del carrer del Socós i la neteja de carrers i parcs.

» Més informació del Ple de 29 de novembre de 2018