Carnaval
Exposició
Concert
Teatre familiar
Cau de Bruixes
Sopar embruixat
Cicle passejades
Agenda Biblioteca
Presentació projectes Palau dels comtes, Casa Pujol i illa cultural
Gardenia
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari municipal de Centelles del 19 de desembre de 2018

11/01/2019

Ple extraordinari municipal de Centelles del 19 de desembre de 2018

Amb l’assistència dels tots els regidors menys la regidora d’Ara Junts per Centelles, Rosa Puig Moré que excusa la seva assistència es va convocar el ple extraordinari a les 9 de la nit. Actua com a secretari Francesc d’Assís Serras Ortuño. 

El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar l’acta de la sessió anterior (29 de novembre de 2018). Es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors assistents. Dolor Calm Morera (PDeCAT) va insistir en què “la vídeoacta es pengi a la pàgina web amb més rapidesa”. 

En el segon punt era per aprovar el Pressupost municipal d’ingressos i despeses de l’Ajuntament, de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, de les societats mercantils Electradistribució Centelles SLU i Electracomercial Centelles SLU i les corresponents bases d’execució. Josep Paré Aregall, regidor d’Hisenda i primer Tinent d’Alcalde va destacar que “el pressupost de 7,8 milions d’euros demostra que som un equip amb projecte de poble i que estem treballant”. També va destacar que “hi ha capacitat d’arribar a acords amb qui té propostes”, en al·lusió a dues iniciatives presentades pel regidor no adscrit Víctor Barquer Cruz. 

El pressupost contempla, segons la proposta feta per Barquer, una pujada salarial del 5,6% per a una trentena de treballadors de la Residència Sant Gabriel que són els que tenen els sous més baixos. Aquest increment té un cost anual de 14.000 euros. A proposta del mateix regidor es va acceptar un proposta per a fomentar la ocupació dels aturats del poble de més de 45 anys (en concret 189 persones). El regidor Víctor Barquer Cruz va agrair la disposició de l’equip de govern per poder incidir en el pressupost destacant que “no és la primera vegada que hi ha aquesta disposició” i va explicar que “proposem la formació d’aquestes persones aturades en el sector de l’atenció domiciliària i impulsem i els facilitem la creació d’una cooperativa de treball que es gestionin ells mateixos”. Aquesta proposta de formació té un cost de 6.000 euros “és una proposta modesta però demostra que es pot treballar en el bé comú”, va argumentar Barquer. 

En una altra partida es contempla la possible adquisició del Palau dels Comtes i que, donat el cas, s’assumiria amb uns recursos financers de 600.000 euros per no afectar la tresoreria municipal. També es preveu una inversió inicial de 10.000 euros per a la creació d’una empresa de generació d’energia que tanqui el cercle de la distribució i comercialització actual de l’Electra.

En el mateix capítol d’inversions es contempla l’acabament de la reordenació del centre amb les obres del carrer del Fortuny, la plaça de l’Estació i la passera de connexió de la pista del Casal Francesc Macià amb el carrer de l’Hospital. També es preveuen millores als equipaments culturals i esportius o millores d’estalvi energètic amb la instal·lació de plaques solars a diversos equipaments.

El portaveu d’Ara Junts, Alfons Giol Amich va agrair l’explicació feta pel regidor d’Hisenda tot lamentant que “no es faci un debat previ mantenint les dinàmiques de sempre”. També va afegir que “algunes de les propostes que es fan són sagnants a mig any de les eleccions municipals i s’incompleix l’estabilitat pressupostària”. 

Per a Dolors Calm Morera, regidora del PDeCAT “no es compleixen ni el fons ni les formes” al mateix temps que afegia que “moltes de les partides que presenta l’equip de govern queden bé en un any d’eleccions”. Calm va lamentar que se’ls faciliti la informació amb poc temps i va sentenciar que “des del nostre grup no ho veiem res innovador ni creatiu en aquest pressupost”. 

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i el del regidor no adscrit. PdeCAT i Ara Junts van votar en contra. 

Els punts 3 i 4 eren per aprovar la plantilla i els llocs de treball per a l’any 2019. Els dos grups de l’oposició (PDeCAT i Ara Junts) van lamentar no haver pogut participar en el nou model organitzatiu del personal de l’Ajuntament. Es va aprovar amb els vots a favor dels 7 regidors de l’equip de govern i el regidor no adscrit. 

El darrer punt de l’ordre del dia era per aprovar la proposta d’Alcaldia del procediment d’expropiació forçosa. Determinació del preu just, per mutu acord pel que fa a l’itinerari de vianants a la carretera 1413B entre el carrer Vinaròs de Centelles i el pont del riu Congost a Balenyà. Aquest punt es va aprovar amb el vot dels 12 regidors assistents al ple.

» Més informació del Ple de 19 de desembre de 2018