Presentació seu Electradistribució
Centelles Famílies
8M 2024
Teatre, música i dansa
Portes obertes
Concert de primavera
Centelles Famílies
Exposició Glòria Giménez
Agenda Biblioteca
Il trovatore
Oller i Guerra
Cinema
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 23 de febrer de 2017

21/03/2017

Ple ordinari municipal de Centelles del 23 de febrer de 2017

Amb l’absència de 3 regidors, 1 del PSC, Josep Paré, i dos d’Ara junts, Margo Prims i Rosa Puig es va celebrar la sessió extraordinari del ple del 23 de febrer. Es va aprovar l’acta de la sessió anterior amb 8 vots a favor: 6 de l’equip de govern, 1 de CiU i un regidor d’Ara junts i dues abstencions (Ara Junts).

Es va donar compte del decret d’alcaldia núm. 17/2017 que fa referència a l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de 2016, que ha donat un romanent de tresoreria a incorporar de 896.320,08 euros. Segons l’alcalde, Miquel Arisa, “la liquidació compleix tots els paràmetres de la normativa determinada pel Ministeri d’Hisenda, compleix el nostre Pla de Mandat i és una actuació modèlica econòmicament del nostre Ajuntament”. Per Alfons Giol, d’Ara junts, es tracta “d’un bon treball de l’àrea tècnica, però hem de demanar si els recursos van on és necessari. També voldríem que els comptes es regissin per la Generalitat”. Per Dolors Calm de CiU “no estem d’acord amb el tancament de comptes, ni de com es fan ni de com es gestionen”.

També es va donar compte de la liquidació de la residència Sant Gabriel que ha acabat amb un romanent de 612.325,36 euros. Alfons Giol va dir que “cal redreçar la situació i reclamem més participació”. Per Miquel Arisa “la gestió és dia a dia i sempre ha estat un pressupost molt ajustat. Fem servir els criteris que marca la Generalitat”. Per Dolors Calm de CiU “els pressupostos no s’ajusten a la realitat”.
Es van ratificar per 7 vots a favor, 6 de l’equip de govern i un d’Ara Junts i 3 abstencions (2 d’Ara junts i 1 de CiU), les bases de mèrits de la provisió d’un lloc de treball d’intervenció a l’Ajuntament segons el decret núm. 21/2017. Segons l’alcalde Miquel Arisa, “no hi ha hagut cap persona interessada fins ara i per això s’ha dotat de més diners la partida per veure si hi ha gent interessada”. Segons Alfons Giol “seria una pèssima situació si es cobreix la plaça interinament”. Per Dolors Calm “ens preocupa que la plaça quedi deserta”.

Es va aprovar amb tots els regidors a favor la renovació del càrrec de Jutgessa de Pau per quatre anys, es tracta d’un càrrec honorífic que només actua en cas de no poder ser-hi el titular. Només s’havia presentat una persona que era l’actual.

Amb 6 vots a favor de l’equip de govern, 1 abstenció d’Ara junts i 3 vots en contra, 2 d’Ara junts i 1 de CiU es va aprovar una modificació de crèdit. Segons Arisa “la majoria dels ingressos venen de la Diputació de Barcelona i altres institucions i s’incorporen quan arriben”. Per Alfons Giol “votarem no perquè ho faríem diferent, no perquè no estigui ben fet”. Per Dolors Calm “no estem d’acord entre d’altres raons perquè no teniu planificació de govern”. Miquel Arisa va replicar “nosaltres tenim el nostre Pla de mandat que es una eina de treball per les necessitats que es tenen al poble i és continuista ben cert”.

«Més informació del Ple del 23 de febrer de 2017»