Presentació seu Electradistribució
Centelles Famílies
8M 2024
Teatre, música i dansa
Portes obertes
Concert de primavera
Centelles Famílies
Exposició Glòria Giménez
Agenda Biblioteca
Il trovatore
Oller i Guerra
Cinema
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 30 de març de 2017

06/04/2017

Ple ordinari municipal de Centelles del 30 de març de 2017

Amb l’absència de 2 regidors, 1 del PSC, Cristina Ciudad, i 1d’Ara junts, Rosa Puig es va celebrar la sessió ordinària del ple del 30 de març.

Es va aprovar l’acta de la sessió anterior amb 8 vots a favor: 6 de l’equip de govern, 1 de CiU i un regidor d’Ara junts i tres abstencions (Ara Junts).

Tots els regidors van aprovar la comunicació del regidor Victor Barquer i Cruz de la sortida del grup polític municipal d’Ara Junts per Centelles i la seva sol·licitud de participar al Ple, en les comissions que hi ha a l’Ajuntament, com a regidor no adscrit. Per Josep Paré (PSC) “És la primera vegada que a aquest consistori un regidor abandona el grup municipal amb el qual es va presentar i manté l’acta de regidor en solitari”. Barquer va argumentar la decisió presa per l’Assemblea local de la CUP “tenim diferents maneres d’entendre la política municipal i tot i que inicialment ens unia la possibilitat de modificar l’espai polític existent al poble, el projecte no ha funcionat. Des d’Ara Junts es fa política molt institucional i des de la CUP creiem més en el treball alternatiu i més proper a la gent”.
Per Alfons Giol, portaveu d’Ara Junts, “d’aquesta manera es clarifica una situació de crisi que ha desgastat la feina de la candidatura des de fa nou mesos tot i que sempre hem treballat amb rigor”. Per a l’alcalde Miquel Arisa, “el que vostè creu que és un èxit per a mi és un fracàs”.
Josep Paré, portaveu de l’equip de govern (PSC) va discrepar d’Ara Junts que deia que “Estem en un final de cicle”, “qui està en un fi de cicle no som nosaltres sinó Ara Junts que ha anat encadenant fracàs rere fracàs”. Per a Dolors Calm (CiU) “si tothom treballa per Centelles no hi veiem cap problema des d’on es faci”.

També amb tots vots a favor de tots els regidors es va aprovar l’Inventari General de Béns i Drets de l’Ajuntament i de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel i les altes a 31 de desembre. L’inventari el fa una empresa externa de l’Ajuntament.

Es va aprovar el nou Pla financer del Projecte d’intervenció integral del nucli antic de Centelles pel període 2017 i primer semestre de 2018. Es tracta de l’última pròrroga del Pla de Barris. La Generalitat ha tornat a posar el Pla als pressupostos. Segons Josep Paré “Algunes coses de gran envergadura no es podran fer”. Un dels temes inclosos és la compra del Palau dels Comtes però no se sap si es podrà fer. Van quedar paralitzades les obres de la Cira, Espai Jove... El que es faci s’ha de tenir enllestit abans del juny de 2018. Es crearà una comissió amb tots els grups per debatre el tema. Van votar a favor els 6 del PSC i el regidor Víctor Barquer, en contra els 3 regidors d’Ara Junts i la regidora de CiU es va abstenir.

Al cinquè punt es va donar compte del Decret d’alcaldia número 42/17 en el qual s’aprova el Marc Pressupostari dels exercicis 2018-2020.

Al sisè punt es va donar compte del Decret d’alcaldia número 31/17 sobre contractació de personal. En aquest cas una persona per treballar al PIPA.

Al setè punt es va donar compte dels Decrets d’alcaldia de 17 de gener de 2017 a 7 de març del mateix any.

Al darrer punt era per Precs, preguntes i mocions. Es van presentar 3 mocions. Josep Arisa (grup PSC) va presentar: Adhesió al Pacte Nacional per referèndum. Perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur. Tots els regidors van votar a favor menys Barquer que es va abstenir “no volem que sigui pactat”. La segona moció la va presentar CiU per demanar recolzament pels implicats en el 9 N. Tots els regidors, menys Barquer, van votar a favor. I la tercera moció la va presentar Ara Junts demanant certificats per a persones amb discapacitat visual que segons la llei actual tenen moltes traves per accedir a l’administració. Tots van votar a favor.

Als precs i preguntes cal destacar les seguents. Alabart (Ara Junts) va demanar quin model de policia hi ha al poble. Calm (CiU) Va demanar que no s’incrementi el nombre de treballadors a la policia local i que hi ha massa personal que entra i surt. Toni Castells (PSC) va contestar dient que són vigilants locals. Per l’alcalde Miquel Arisa “El nostre model de vigilància dóna un servei excel·lent. Els robatoris estan per sota de molts pobles veïns”.
En una altra pregunta Barquer va dir que la situació per excés de nitrats a les fonts del poble no ha millorat segons un informe del GDT. L’alcalde Miquel Arisa “l’ACA no fa analítiques i el tema agrícola depèn del DARP”.
Dolors Calm (CIU) va demanar quines actuacions es preveuen a la C-1413 pel que fa als accidents. Per l’alcalde la C-1413 és de titularitat de la Diputació i el pla de seguretat el fan Mossos i la Diputació. “Hi estem a sobre, com per exemple, vetllem pel camí de vianants que s’ha de fer entre Centelles i Hostalets que s’hauria d’executar l’any vinent”.
Alfons Giol (Ara Junts) va demanar si hi havia alguna problemàtica a les ordenances d’olors. Per l’alcalde “quan s’abonen els camps són activitats industrials”.
Alabart va demanar pe runa antena del carrer Vic. Castells va respondre que un 1r informe esta fet i s’està treballant.
Giol va demanar qui pagarà el cost de l’energia de més, segons una carta de l’Electra que assegura no es tocaran preus del 2016. Per l’alcalde “com que comprem l’energia al mercat lliure podem mantenir preus sense problemes”.
Calm va demanar on van les entitats que eren a les naus del vapor. L’alcalde va dir que van a les naus del C/ Guer. També va demanar que a partir d’ara el seu grup es pugui dir PDeCAT enlloc de CiU. Li van contestar que d’acord.

«Més informació del Ple del 30 de març de 2017»