Carnaval
Exposició
Concert
Teatre familiar
Cau de Bruixes
Sopar embruixat
Cicle passejades
Agenda Biblioteca
Presentació projectes Palau dels comtes, Casa Pujol i illa cultural
Gardenia
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 27 de març de 2019

09/05/2019

Ple ordinari municipal de Centelles del 27 de març de 2019

Es va convoca el ple ordinari a les 9 de la nit. Excusen la seva presència Dolors Calm Morera (PDeCAT) i Miquel Àngel Alabart Saludes (Ara Junts). Actua com a secretari Francesc d’Assís Serras Ortuño. 

El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar l’esborrany de l’acta del 30 de gener de 2019 que es va aprovar per unanimitat. 

El segon punt era donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia del 25 de gener al 12 de març de 2019. Alfons Giol Amich (Ara Junts) pel que fa referència a la liquidació de crèdit del 2018 que “s’incomplirà la regla de la despesa podent arribar a hipotecar el futur equip de govern”. El regidor d’hisenda, Josep Paré Aregall (PSC) va respondre que “el saldo de la liquidació del 2018 és positiu en 350.000 euros per la qual cosa en acabar la legislatura està totalment sanejat”. 

El punt següent era donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2018. 

Seguidament es va donar pas a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament número 1/2019. Es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern PSC i el regidor no adscrit (CUP) i els vots en contra dels regidor d’Ara Junts. 

El cinquè punt era per aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil Electrageneració Centelles SL, per desenvolupar el servei públic de generació d’energia elèctrica en el municipi de Centelles i aprovar els seus estatuts i la relació de béns. Des de l’equip de govern es va apuntar que era una inversió important generada amb fons sostenibles que ha de permetre la creació d’un parc fotovoltaic a la zona de la Gavarra. Rosa Puig Moré (Ara Junts) va dir que “caldria un estudi de viabilitat al mateix temps que no s’entén perquè s’aprova al final de la legislatura ja que cal un debat que impliqui a tota la ciutadania”. L’alcalde, Miquel Arisa Coma, va respondre que “el nostre mandat acaba el 26 de maig i fins aleshores treballarem per a complir tots els nostres projectes”. Seguidament va explicar que “ara es tracta d’aprovar la feina administrativa per donar pas al projecte executiu”. Víctor Barquer Cruz (CUP) va dir que “aquesta és una bona iniciativa que cal tirar endavant tot prioritzant l’element ecològic”. Es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors assistents. 

Seguidament es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i el regidor no adscrit, Víctor Barquer Cruz, la compra del Palau dels Comtes. Els regidors d’Ara Junts es van abstenir, al·legant que “la compra ha estat un element electoral i ha estat un exemple de com no s’han de fer les coses ja que hi ha hagut una manca de consens evident”. Per a Barquer “s’ha complert una objectiu del nostre programa, resoldre el tema del Palau a través d’un procés de participació, tot i que no s’hagi fet del tot com nosaltres hauríem volgut”. Per Barquer “s’ha de treballar per convertir Centelles en una democràcia directa”. 

En el punt d’afers urgents es van aprovar dues mocions elaborades amb la participació de tots els grups. La primera per condemnar els atacs a la plaça de l’1 d’Octubre i la segona que declara Centelles com a municipi antifeixista. 

En l’apartat de precs i preguntes, es va demanar sobre les analítiques de l’aigua, el cost de les festes o la situació del mercat dominical. 

» Més informació del Ple del 27 de març de 2019