Cau de Bruixes
Carnaval
Cicle passejades
Exposició
Presentació projectes Palau dels comtes, Casa Pujol i illa cultural
Gardenia
Marúnica
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari municipal de Centelles del 30 d’abril de 2019

09/05/2019

Es va convocar, a les dues del migdia, el ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: “Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les eleccions Municipals i Europees del 26 de maig de 2019”. 

Van excusar la seva assistència els regidors Xavier Serra Mas (PSC-CP),  Antoni Castells Preseguer (PSC-CP), Cristina Ciudad Fernández (PSC-CP), Josep Paré Aregall (PSC-CP); Miquel Àngel Alabart (Ara Junts), Rosa Puig Moré (Ara Junts). 

Seguidament, per mitjà d’un programa informàtic, es va procedir a l’obtenció del recompte de meses i electors per grau d’escolaritat i tipus de cens de les nou meses que hi ha al municipi de Centelles. Per mitjà del mateix programa es va fer el sorteig per a les tasques de president i dos vocals de cadascuna de les meses així com dels dos suplents que hi haurà per a cadascun dels càrrecs. Les persones designades seran avisades oportunament.

El punt es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors assistents al ple.

» Més informació del Ple del 30 d’abril de 2019