Fira de la tofona
Marius Serra
Cinema
Portada pessebre
Centelles Famílies
Concert Nadal Orquestra oberta de Centelles
Mostra artistes
Agenda Biblioteca
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari municipal de Centelles del 23 de maig de 2019

14/06/2019

Ple extraordinari municipal de Centelles del 23 de maig de 2019

Es va convocar, a les nou del vespre, el ple extraordinari urgent. Va excusar la seva assistència el regidor Miquel Àngel Alabart Saludes (Ara Junts). 

El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar la urgència de la convocatòria. L’equip de govern (PSC) va exposar que, si no es feia en aquesta data, s’havia d’emplaçar ja al nou equip de govern ja que amb la convocatòria de les eleccions no es poden aprovar acords no qualificats. La urgència es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC) i el regidor de la CUP. Van votar en contra Ara Junts per Centelles i PDeCAT. 

El punt següent era per aprovar les actes de les sessions del 24 i 30 d’abril de 2019. Es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors. 

El tercer punt era per aprovar definitivament la constitució de la societat mercantil Electrageneració Centelles SL per a desenvolupar el serveu públic de generació d’energia elèctrica en el municipi de Centelles, així com l’aprovació dels seus Estatuts reguladors, la relació de béns adscrits a la societat pública i el nomenament dels membres del seu Consell d’Administració rector. 

Alfons Giol Amich (Ara Junts) va dir que es mostraven perplexos i que es mantindrien en silenci absolut mostrant el “rebuig de com es fan les coses fins a l’últim moment”. Dolors Calm (PDeCAT) va dir, en al·lusió a l’equip de govern que “les formes els perden”. 

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC) i el del regidor de la CUP i les abstencions d’Ara Junt i PDeCAT. 

El regidor Víctor Barquer Cruz va demanar, a la resta dels grups municipals, si estarien d’acord a presentar la comptabilitat dels seus partits a l’Ajuntament, cosa a la que tots van accedir.