Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 22 de gener de 2020

24/01/2020

Ple ordinari municipal de Centelles del 22 de gener de 2020

Es va convocar a les 9 del vespre el ple ordinari municipal. El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 20 de desembre de 2019 que s’aprova per unanimitat.

El segon punt corresponia a la modificació de l’ordenança fiscal número 23, taxa per estada en residència d’avis. L’alcalde, Josep Paré Aregall, va explicar que “la Generalitat ha modificat el centre a Grau II i la pujada de preus és del 5.88% de la tarifa”. El punt es va aprovar per una unanimitat.

El tercer punt era aprovar l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) en favor de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el conveni tipus actualitzat per la Diputació. La regidora, Carme Sayós Motilla va exposar “és un tema per anar actualitzant sobretot per la protecció de dades”. No hi va haver intervencions i el punt es va aprovar per unanimitat.

Seguidament es va donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia del 22 de novembre de 2019 al 13 de gener de 2020. El regidor, Alfons Giol Amich, diu que no hi ha preguntes al respecte “se’ns van aclarir a la Junta de Portaveus”.

En el cinquè punt, temes urgents, s’aprova per unanimitat incorporar la moció de rebuig a la sentència de la Junta electoral respecte el president de la Generalitat, Joaquim Torra i l’eurodiputat, Oriol Junqueras. La moció va ser defensada per la regidora de Junts per Catalunya, Carme Sayós Motilla i aprovada pels tretze regidors del consistori.

En el darrer punt, prec i preguntes, Alfons Giol Amich, d’Ara Junts per Centelles, va fer un prec “quan es presentin mocions estaria bé que es llegís la part dispositiva de la mateixa per tal que el públic pugui estar al cas del què s’aprova”. Seguidament, la regidora del mateix grup, M. Dolors Morera Ayza va destacar la bona feina en la cavalcada de reis i el campament reial i va fer un seguit de propostes a millorar com “agilitzar la neteja dels excrements del cavalls reials o evitar el tap de persones que es va fer sota el portal de la vila”. Carla Ferré Castro, del mateix grup va interpel·lar per demanar sobre la campanya Casa nostra, casa vostra “perquè no sigui només el gest simbòlic de deixar d’embetumar el rei negre”.

» Convocatòria, ordre del dia i vídeo-acta