Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari municipal de Centelles del 29 d’abril de 2020

01/05/2020

Ple extraordinari municipal de Centelles del 29 d’abril de 2020

Es va convocar a les 9 del vespre el ple extraordinari municipal que es realitza de forma telemàtica.

El primer punt de l’ordre del dia era donar compte del Decret de l’Alcaldia número 32 de l’any 2020, en el qual s’aprovava la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’any 2019. L’alcalde, Josep Paré Aregall va manifestar que “la tendència d’una gestió acurada dels recursos, d’un control de la despesa efectiu i que els projectes s’han pogut dur a terme amb eficàcia i eficiència per al benefici de tots els centellencs i centellenques”. Alfons Giol Amich (Ara Junts) va exposar que “la liquidació segueix posant de manifest un dèficit estructural. Cal remarcar que la intervenció crida l'atenció en la necessitat que hi haurà d'aprovar un nou Pla econòmic molt més llarg i molt més restrictiu, de seguir amb la tendència que continua manifestant la liquidació del 2019. Acceptem que el marc econòmic municipal es veurà fortament afectat per la crisi del COVID-19 i per això ens semblava que calia adoptar la moció que presentàvem sobre la flexibilització del règim financer de les administracions locals”.

El segon punt de l’ordre del dia era donar compte de la Resolució de la Presidència número 2 de l’any 2020, en la qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel de l’any 2019. L’alcalde, Josep Paré Aregall, va exposar que “es presenta una liquidació de la Residència fruit de la bona gestió que s’hi està portant a terme, i que en els dies que acabem de passar, encara queda molta feina per fer però que els números són reflex d’una gestió acurada i consistent”. Alfons Giol Amich, per la seva banda, va argumentar que “aegueix la tendència al dèficit per a despesa corrent i això ens sembla preocupant”. També va afegir que “seguim reivindicant la necessitat que tots els grups participin als òrgans executius de la Fundació i no solament al seu consell general ja que que això ens allunya de la transparència i participació que hauria de ser l'objectiu principal en la gestió del servei”.

El tercer i darrer punt de l’ordre del dia era per valorar la situació del COVID19 a Centelles. L’alcalde, Josep Paré Aregall va recordar que des del mes de març s’han fet reunions per informar sobre les mesures que s’anaven prenent. Va explicar que s’han reforçat els serveis de promoció econòmica i serveis socials per donar suport a tots ells a tots el que han patit aquestes situacions adverses i va fer un reconeixement “a tots els professionals i tècnics que han prestat els seus serveis aquests dies amb rigor i alta responsabilitat”. La regidora de Sanitat, M. Carme Sayós Motilla va destacar “la feina que s’està duent a terme des del CAP i la residència Sant Gabriel. Va explicar que “a Centelles, des de l’1 de març de 2020 (abans de començar el confinament) fins el 8 d’abril de 2020 han mort 9 persones. D’aquestes, 4 s’han mort de coronavirus, però provenien d’infecció de fora de Centelles. Les altres, no són per coronavirus, o almenys no sabem que ho siguin”.

Toni Castells Preseguer, regidor de Governació va explicar que s’ha treballat per fer arribar la informació als comerços i la ciutadania; es dona suport als sanitaris i Mossos i es fan tasques de vigilància i control. Des de la regidoria de Benestar Social es va informar que s’havia contactat amb les persones majors de 65 anys per valorar les necessitats, donar suport al banc d’aliments, etc. La regidora Dolors Calm Morera, va explicar que “es va crear una bossa de 115 voluntaris per a fer suport i ajuda”.

» Convocatòria, ordre del dia i acta