Sant Jordi
Oller i Guerra
Ballada sardanes
Cinema
Concert de primavera
Dansa
Exposició 200 anys Vedruna
Exposició Glòria Giménez
Agenda Biblioteca
Portes obertes escola bressol
Lindy hop
Futbol barri
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari municipal de Centelles del 17 de juny de 2020

19/06/2020

Ple extraordinari municipal de Centelles del 17 de juny de 2020

Es va convocar a les 9 del vespre el ple extraordinari municipal amb l’assistència de tots els membres dels consistori. El ple es presencial i se’n fa difusió a través de la plataforma Youtube. El primer punt de l’ordre del dia era aprovar l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (29 d’abril i 27 de maig de 2020) que es van aprovar per unanimitat.

En segon lloc es va debatre la modificació de l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 27 de juny de 2019, en relació a la creació i composició de les comissions informatives permanents i les respectives regidories. L’alcalde, Josep Paré Aregall (PSC-CP), va explicar que amb la sortida de la regidora Dolors Calm Morera (Fem Centelles) de l’equip de govern, les regidories que ella portava passaran a altres membres de l’equip. “En concret, Igualtat passa a Carme Sayós Motilla, Comerç i Fires a Josep Arisa Argemí i, la part de Cooperació i Solidaritat l’assumeix Neus Verdaguer Paré”. L’Alcalde va afegir que “l’àrea de Joventut passarà a partir d’ara a mans d’Anna Chávez Calm i es crea la regidoria d’habitatge que assumirà el regidor Víctor Barquer Cruz”. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de Govern, la regidora de Primàries i la de Fem Centelles. Els tres regidors d’Ara junts es van abstenir.

El tercer punt era per aprovar la modificació de l’acord de Ple de l’Ajuntament, de data 27 de juny de 2019, en relació amb el nomenament dels/de les representants de la corporació pel que fa a les societats mercantils Electradistribució Centelles, SLU; Electracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU. L’alcalde, explica que “en substitució d’Arnau Rodríguez en nom de Fem Centelles proposem Eva Verdaguer Garriga de Primàries-Centelles per la República. Com ella mateixa ha defensat sempre ­-afegeix l’alcalde- aquests òrgans han de ser oberts”. Carla Ferré Castro, en nom d’Ara Junts, va dir que “una regidora de l’oposició entrarà en aquest òrgan i farà una bona feina però també ens hauria semblat oportú que un representant d’Ara Junts hi pogués entrar”. Dolors Calm Morera va argumentar que el seu representant durant aquest any als òrgans administratius “ha estat purament formal, sense cap poder de decisió”. Alhora que va preguntar perquè un assessor està actuant com a gerent. L’alcalde, Josep Paré Aregall va rebatre que el paper de Rodríguez fos purament formal “va votar a favor a totes les sessions i només una vegada va fer una proposta”. També va negar que la companyia elèctrica tingués assessors externs. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i de la regidora de Primàries-Centelles per la República i l’abstenció d’Ara Junts i Fem Centelles.

El quart i últim punt era aprovar la moció per unir-se a totes aquelles altres institucions polítiques que han declarat formalment una emergència climàtica i ambiental que es va aprovar per unanimitat.

» Convocatòria, ordre del dia i vídeo-acta