Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 25 de novembre de 2020

27/11/2020

Ple ordinari municipal de Centelles del 25 de novembre de 2020

Es convoca a les 9 del vespre la sessió extraordinària del Ple amb l’assistència dels tretze regidors. El ple es retransmet pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

En primer lloc Úrsula Serradelarca Rivera va prendre possessió com a regidora del grup municipal Centelles per la República – Primàries Catalunya en substitució d’Eva Verdaguer Garriga que va presentar la seva dimissió per motius personals.

El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de 28 d’octubre de 2020 que es va aprovar per unanimitat.

El segon punt era per aprovar inicialment el Pressupost municipal d’ingressos i despeses de l’Ajuntament, de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, de les societats mercantils Electradistribució Centelles, SLU, Electracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, les bases d’execució i la plantilla de personal, exercici 2021. El regidor de l’equip de govern, Víctor López Coronas, va defensar aquest punt “el pressupost que presentem dona la solvència per gestionar la Residència i l’Electra en un any difícil per la pandèmia”. El regidor va destacar que “el presentem durant el mes de novembre, ens anticipem un mes per demostrar que som rigorosos en la nostra gestió”, va afegir que “mostren una continuïtat ja que no és el moment de fer canvis estructurals ja que cal treballar amb rigor, flexibilitat i capacitat d’adaptació per garantir que el 2021 es puguin garantir els serveis de qualitat”. La regidora de l’equip de govern, Carme Sayós Motilla (Junts x Catalunya), va explicar que “pel què fa a la plantilla queda plasmat també al pressupost i hem reajustat els llocs de treball i hem iniciat per tal de proveir-los. No hi ha variació en el nombre de treballadors”. El regidor, Alfons Giol Amich (Ara Junts) va exposar el vot en contra del seu grup “no hi ha inversions destacades més enllà de l’obra de Sant Pau” i “com a grup que presentava una alternativa al govern si l’haguéssim de confeccionar nosaltres seria diferent”. Per a Dolors Calm Morera (Fem Centelles) “si comparem les xifres de l’any anterior a l’actual ja es veu per on van les coses”. Des de l’equip de govern, Víctor Barquer Cruz, va demanar a l’oposició que “davant d’un no proposeu alternatives. El pressupost es va aprovar amb els 8 vots favor de l’equip de govern (PSC-CP, JuntsxCat i CUP), l’abstenció de Centelles per la República i els vots en contra de Fem Centelles i Ara Junts.

El tercer punt era per aprovar la relació de llocs de treball de l’exercici 2021. La regidora Carme Sayós Motilla va explicar que “aquest any s’han regularitzat alguns dels llocs de treball i s’han iniciat altres processos per a cobrir, per exemple, la plaça de tresoreria, per tal d’anar regularitzant. També s’iniciarà el pla d’Igualtat conjuntament amb la Diputació de Barcelona”. Alfons Giol Amich (Ara Junts) va insistir que “caldria regularitzar algunes de les places amb l’oferta pública corresponent i caldria analitzar també la situació de cadascuna de les places de treball i preveure la regularització per tal d’estabilitzar la plantilla”. Aquest punt es va aprovar per majoria absoluta amb el vot en contra de la regidora de Fem Centelles.
Seguidament es va prosa a aprovació l’acceptació de la subvenció, préstec, aprovar la minuta tipus, conveni tipus i determinació de les disposicions en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per subvencionar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA a l’Ajuntament de Centelles - Projecte d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1 (A). Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció dels tres regidors d’Ara Junts.
El cinquè punt era aprovar la modificació del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives. El regidor d’esports, Josep Arisa Argemí, va exposar que “és un treball per a la legalització de la via ferrada que ens permetrà establir normes i usos per accedir-hi tenint en compte que és molt concorreguda i alhora garantir la seguretat ”. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.
Seguidament, el punt sisè era per aprovar la declaració de proposta de planificació per a un model de recollida selectiva de residus més eficient amb incorporació de tecnologia de traçabilitat. La regidora de Medi Ambient, Neus Verdaguer Paré, va explicar la prova que s’està duent a terme contenidors intel·ligents “la considerem millor que el porta a porta que és un model car i, amb els contenidors intel·ligents se’ns permet fer un seguiment de qui genera els residus”. Des de l’oposició van defensar el model porta a porta. L’alcalde, Josep Paré Aregall, per la seva banda, va destacar que “amb aquest model que proposem creiem que millorarem les dades de recollida selectiva, com s’ha anat mostrant en les proves pilot que s’han fet als tres barris fins al moment”. Per a Paré “l’abstenció que proposen des dels grups de l’oposició la recollim com una mà estesa per assolir un model de recollida òptim per al nostre municipi”. El punt es va aprovar per 9 vots a favor i 3 abstencions.

El setè punt era per aprovar l’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l’agenda 2030. La regidora Anna Chávez Calm, va exposar els grans eixos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que es recullen en els eixos: econòmic, social i ambiental. El punt es va aprovar amb 10 vots a favor i l’abstenció dels tres regidors d’Ara Junts.

El punt número 8 era aprovar la proposta de Moció pel desdoblament i la millora de la R3. La regidora Carme Sayós Motilla va llegir la moció on es reclama obtenir un servei públic propi del segle XXI, la igualtat d’oportunitats per a la gent del territori i la cohesió social. Alhora demana que es suprimeixin les barreres arquitectòniques al llarg de la línia. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels 13 regidors.

Seguidament es va donar compte de la relació de decrets de l’Alcaldia, adjunta, de 18 de setembre a 17 de novembre de 2020.

Pel que fa a temes urgents i precs i preguntes es va acordar deixar-los per al ple següent.

» Convocatòria, ordre del dia i acta