Imprimir Ajuda'ns a millorar Convenis de col·laboració

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni Àrea Entitat/Persona NIF/CIF Objecte Data i òrgan d’aprovació Data conveni Vigència
Conveni per al desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als Municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals (Conveni PPI PVI 2018) Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Diputació de Barcelona, Ajuntament de Centelles i Agrupació de Defensa Forestal Congost Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles, l’ADF Congost, i la Diputació de Barcelona, durant l’any 2018 prorrogable per un any més, per al desenvolupament dels següents programes de Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:
- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)
Junta de Govern Local de l’1 de Febrer de 2018 30/08/2018 Des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any 2018, i podrà ser prorrogable per a l’any 2019, a efectes que la Comissió de seguiment del conveni defineixi la proposta d’actuacions del programa anual. La pròrroga haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents.
Conveni de col·laboració pel desenvolupament del projecte d'activitats i serveis culturals entre el centre parroquial de la parròquia de Santa Coloma de Centelles i l'Ajuntament de Centelles Cultura Ajuntament de Centelles. Centre Parroquial de la parròquia de Santa Coloma de Centelles Col·laboració en informació del calendari d’activitats, subvencions i informacions d’interès
Ús de la sala
Subvenció directa de 2.500 euros anuals
Junta de govern local 4-1-2018 Gener de 2018 2 anys, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes establertes
Conveni entre la Societat Coral La Violeta i l’Ajuntament de Centelles Cultura Ajuntament de Centelles. Societat Coral la Violeta Col·laboració en informació i manteniment de l’espai
Ús de la sala
Junta de govern local 16-11-2017 Novembre 2017 Indefinida sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes establertes
Conveni tipus de col·laboració entre Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Centelles per a la realització del programa treball i formació 2017 Promoció econòmica Consell Comarcal d’Osona i Ajuntament de Centelles Establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa Treball i Formació 2017. Junta de govern 18-1-2018 El conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura de les dues parts i tindrà efectes retroactius al dia 29 de gener de 2018. Fins a la justificació final de les despeses relatives a la realització de l’acció del conveni, així com de totes les actuacions necessàries per al ple compliment de l’establert en l’ordre TSF/2162/2017, d’1 de setembre.
Conveni tipus de col·laboració entre Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Centelles per a la realització del Programa Treball i Formació 2017 Promoció econòmica Ajuntament de Centelles i Consell Comarcal d’Osona Establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa Treball i Formació 2017 adreçat a persones en atur que hagin esgotat prestacions i/o subsidis Junta de govern local 18-1-2018 Juliol de 2018 Fins a la justificació final de les despeses relatives a la realització de l’acció del conveni, així com de totes les actuacions necessàries per al ple compliment de l’establert en l’Ordre TSF/2162/2017, d’1 de setembre. No obstant això, es pot extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol del es dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
Conveni de col·laboració entre entitats locals per dur a terme l’execució del projecte “ocupació industrial local a Osona 2016-2017” Promoció econòmica Aj. Manlleu. Aj. Masies de Voltregà. Aj. Roda de ter. Aj. Sant Hipòlit de Voltregà. Aj Sant Pere de Torelló. Aj. Vic. Consell Comarcal d’Osona. Consorci Vall del Ges. Consorci Lluçanès. Creacció. Mancomunitat La Plana Programa per a la formació i inserció laboral de majors de 45 anys en la indústria manufacturera de la comarca d’Osona Junta de Govern local 15/09/2016 30/09/2016 Fins 30/09/2017
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament per al finançament i l’execució de les obres del projecte Osona, Territori Camper d’adequació d’una àrea d’autocaravanes Promoció Econòmica Consell Comarcal d’Osona Execució d’una àrea d’autocaravanes Junta de Govern local 02/06/2016 13/06/2016 30/09/2017
Reempresa Promoció Econòmica Diputació de Barcelona. CECOT Programa de suport a la cessió de negocis i punt d’atenció al reemprenedor Junta de Govern local 18/08/2016 25/08/2016 31/12/2019
Microcrèdit Promoció Econòmica Microbank “La Caixa” Línia de finançament per impulsar activitat emprenedora, consolidació i/o ampliació de microempreses Junta de Govern local 26/06/2014 Es prorroga anualment tàcitament
Conveni amb l’associació SECOT Promoció Econòmica Seniors espanyoles para la cooperación técnica Assessorament i mentoratge per a projectes d’emprenedors Junta de Govern local 08/01/2013 Es prorroga anualment tàcitament
Programa Integral de Foment de l’emprenedoria, línia A, programa Catalunya Emprèn Promoció econòmica Creacció Acord de col·laboració entre les entitats signants per a portar a terme el programa integral de foment de l’emprenedoria, línia A, programa Catalunya Emprèn. Junta de govern local 19/10/2016 7/10/2016 31/12/2017
Conveni entre l’Ajuntament de Centelles i la Diputació de Barcelona per tal de col·laborar en el desenvolupament conjunt d’activitats en matèria de gestió, conservació i difusió del patrimoni documental mitjançant la incorporació a la Xarxa d’Arxius Municipals. Cultura Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Oficina de Patrimoni Cultural. Fer efectiva la incorporació de l’Ajuntament de Centelles en representació de l’Arxiu Municipal de Centelles a la Xarxa d’Arxius Municipals. Junta de Govern Local 03-04-2006 23-06-2006 (signat per la Diputació). 29-06-2006 (signat per l’Ajuntament). Renovable automàticament d’any en any.
Conveni entre l’Ajuntament i l’Institut català de les empreses culturals en el marc de la campanya “Escena 25” Cultura Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) Participació dels equipaments de teatre 12/9/2016 21/12/2016
Acord d’adopció d’espais fluvials en l’àmbit municipal de Centelles Medi Ambient Associació Hàbitats Impulsar la preservació, recuperació i millora fluvial a través de l’adopció del conjunt d’espai fluvials del municipi de Centelles, comptant amb la col·laboració dels grup de voluntaris del Projecte Rius i altres grups locals 5/11/2013 20/01/2014 Vigència d’un any natural i es prorroga automàticament i tàcita en períodes iguals, llevat que una de les parts volgués desistir-hi
Conveni de col·laboració entre l’ajutnament de Centelles i l’Associació Tapís Medi ambient Associació Tapís Recollida selectiva de roba usada 4/11/2014 4/11/2016 Vigència de 3 anys. El conveni es prorrogarà automàticament per iguals períodes. En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la col·laboració, s’haurà de notificar.
Conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica Serveis Socials Junta de govern local 18/8/2016
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’escola Sagrat per al projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària, en el marc dels programes de diversificació curricular Educació Escola Sagrats Cors Junta de govern local 6/10/2016 12/09/2016 21/06/2017
Conveni de col·laboració entre el Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per al projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària Educació Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya Projecte arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat Junta de govern local 18/8/2016 31/7/2016 31/8/2018
Conveni entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i l’ajuntament de Centelles per a la cessió de la gestió d’ús de dos habitatges de titularitat pública administrats per l’agència Agència de l’habitatge Gestió d’ús de dos habitatges de titularitat pública Junta de govern local 18/02/2016 29/03/2016 29/03/2017
Conveni marc d’interoperabilitat entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’Ajuntament Consorci d’Administració Oberta de Catalunya Tenir accés al formulari de la inexistència d’antecedents penals Ple 26/03/2015 22/10/2006 1 any prorrogable
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Sant Tomàs - PARMO Associació de Sant Tomàs-Parmo Import de 6.000 euros Junta de govern local 19/5/2016
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU Regular la Col·laboració entre les dues parts i ajuts a famílies en situació econòmica precària i famílies amb greus dificultats econòmiques Junta de govern local 19/5/2016 27/6/2006 Pròrroga d’un any aprovada a Junta de govern local de 19 d'abril de 2018 i a la data de la firma de la pròrroga: 29-6-2018
Conveni interadministratiu de col·laboració amb l’Ajuntament per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i de benestar social del Consell Comarcal d’Osona Consell Comarcal d’Osona Conveni interadministratiu de Col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de Serveis Socials, Joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos. Junta de govern local 18/8/2016 31/12/2016. Es podrà prorrogar fins a màxim 4 anys
Conveni específic entre serveis d’esports de Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona Esports Diptuació de Barcelona i els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona Projecte de serveis esportius en petits municipis de l’Alt Congost 19/08/2016 31/12/2019


Darrera actualització: 14 de setembre de 2018