Imprimir Ajuda'ns a millorar Ple municipal

Descripció

El ple municipal és el màxim òrgan de poder de l'Ajuntament. El ple municipal de Centelles està format per l'alcalde, tots els regidors i el secretari. Les sessions dels plens municipals són totalment públiques: qualsevol ciutadà que ho desitgi, pot assistir-hi i així conèixer de primera mà el seu funcionament i les decisions preses.

Composició

El Ple Municipal de Centelles, està format per l'alcalde, tots els regidors i el secretari.

Competències

Competències del ple atribuïdes per l’article 22 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local:
1. El Ple, integrat per tots els regidors, es presidit per l’Alcalde.
2. Corresponen, en qualsevol cas, al Ple les següents atribucions:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de Municipis i de les Entitats a que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del Municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles Entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.
d) L’aprovació del Reglament orgànic i de les Ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres Entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementaries dels funcionaris i el número i règim del personal eventual, tot ell en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així como la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del disposat a l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.
j) L’exercici de les accions administratives i judicials.
k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) La alienació del patrimoni.
ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
m) Les altres que expressament li confereixin les Lleis.
3. Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Convocatòries i actes

Plens municipals 2019
21 d'octubre de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
15 d'octubre de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
25 de setembre de 2019 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
24 de juliol de 2019 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
27 de juny de 2019 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
15 de juny de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
12 de juny de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
23 de maig de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
30 d'abril de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
24 d'abril de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
2 d'abril de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
27 de març de 2019 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
30 de gener de 2019 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
Plens municipals 2018
19 de desembre de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
29 de novembre de 2018 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
30 d'octubre de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
27 de setembre de 2018 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
26 de juliol de 2018 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
21 de juny de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
14 de juny de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
31 de maig de 2018 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
15 de maig de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
5 d'abril de 2018 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
7 de març de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
25 de gener de 2018 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
Plens municipals 2017
20 de desembre de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
19 de desembre de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
30 de novembre de 2017 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
22 de novembre de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
30 d'octubre de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
25 d'octubre de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
4 d'octubre de 2017 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
27 de juliol de 2017 Sessió ordinària Ordre del dia Vídeo Acta Nota de premsa
29 de juny de 2017 Sessió extraordinària Ordre del dia Vídeo Acta Nota de premsa
25 de maig de 2017 Sessió ordinària Ordre del dia Vídeo Acta Nota de premsa
30 de març de 2017 Sessió ordinària Ordre del dia Vídeo Acta Nota de premsa
23 de febrer de 2017 Sessió extraordinària Ordre del dia Vídeo Acta Nota de premsa
26 de gener de 2017 Sessió extraordinària Ordre del dia Vídeo Acta
Plens municipals 2016
22 de desembre de 2016 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta Vídeo
24 de novembre de 2016 Sessió ordinària Ordre del dia Acta Vídeo
28 d'octubre de 2016 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta Vídeo
29 de setembre de 2016 Sessió ordinària Ordre del dia Acta Vídeo
28 de juliol de 2016 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
30 de maig de 2016 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
26 de maig de 2016 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
31 de març de 2016 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
17 de març de 2016 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
3 de març de 2016 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
28 de gener de 2016 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
Plens municipals 2015
21 de desembre de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia
26 de novembre de 2015 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
23 de novembre de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
29 d'octubre de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
24 de setembre de 2015 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
3 de setembre de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
31 d'agost de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
30 de juliol de2015 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
23 de juliol de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
2 de juliol de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
13 de juny de 2015 Sessió constitutiva Ordre del dia Acta
10 de juny de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
13 de maig de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
27 d'abril de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
21 d'abril de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
26 de març de 2015 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
29 de gener de 2015 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
9 de gener de 2015 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
Plens municipals 2014
18 de desembre de 2014 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
27 de novembre de 2014 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
30 d'octubre de 2014 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta
25 de setembre de 2014 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
24 de juliol de 2014 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
29 de maig de 2014 Sessió ordinària Ordre del dia Acta
28 d'abril de 2014 Sessió extraordinària Ordre del dia Acta


Darrera actualització: 17 d'octubre de 2019

Calendari 2019